Realizacija demokratske volje

Održana je izvanredna sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta na kojoj je smijenjen v.d. dekana Željko Holjevac i poduzeti su prvi koraci ka razrješenju krize upravljanja tom institucijom.

piše:
Vatroslav Miloš
ffzg_sara_630 FOTO: Sara Pukanić / Kulturpunkt

Izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu u ponedjeljak, 21. studenog u 11 sati sazvali su članovi Inicijative članova Vijeća Filozofskog fakulteta i njihovih zamjenika temeljem Nacrta deklaracije o upravljanju Filozofskim fakultetom, dokumenta u kojem stoje sve relevantne informacije o legalnim implikacijama i potrebama za održavanjem takve sjednice. U tom dokumentu, među ostalim, stoji da “Rektor i Senat Sveučilišta u Zagrebu nemaju ovlasti upravljati Filozofskim fakultetom tako da tijelima upravljanja Fakultetom nalažu donošenje odluka ili da odluke donose umjesto njih” te da “dekan ni po čemu nije nadređen Fakultetskom vijeću kao tijelu u čijoj je nadležnosti donošenje svih ključnih odluka na Fakultetu te izbor i razrješenje dekana”. Vijeće je sazvano kako bi se, riječima profesora i studenata Filozofskog fakulteta, rasplela višemjesečna kriza “izazvana nizom protustatutarnih i nezakonitih odluka koje su demokratsko upravljanje našom ustanovom pretvorile u institucionalno nasilje i samovolju pojedinaca”.

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta tako je, uz 60 prisutnih profesora i studenata od njih ukupno 89, donijelo odluku o razrješenju vršitelja dužnosti dekana Željka Holjevca kojega je, nakon prilisnog umirovljenja dekana Vlatka Previšića, na to mjesto postavio rektor Damir Boras. Takva se odluka opravdava člankom 25. Statuta Filozofskog fakulteta, prema kojem Vijeće može dekana razrješiti ako potonji “ne ispunjava dužnost dekana, krši odredbe Statuta Sveučilišta, općih akata Sveučilišta, Statuta Fakulteta ili druge odgovarajuće propise, zlouporabi položaj dekana, svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša”.

“Trenutna kriza upravljanja na Filozofskom Fakultetu posljedica je niza odluka rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, Senata Sveučilišta te sadašnjega v. d. dekana Fakulteta Željka Holjevca. Te su odluke donesene bez ovlaštenja i bez uporišta u zakonu ili drugom propisu”, ističe se u Deklaraciji i dodaje: “To se posebno odnosi na odluku o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Vijeću, odluku o raspisivanju ponovljenih izbora za Studentski zbor, odluke o imenovanju obnašatelja dužnosti prodekana na Fakultetu te nekoliko odluka o provođenju ionako nezakonito raspisanih ponovljenih izbora za Studentski zbor. Budući da navedene odluke kao nezakonite i donesene od neovlaštenog tijela nemaju pravne učinke i ne obavezuju nikoga, ni Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ni njegova tijela upravljanja, kao ni bilo koju drugu pravnu ili fizičku osobu neposrednog ili posrednog adresata tih odluka, te se odluke na Filozofskom Fakultetu neće primjenjivati. Fakultetsko vijeće i Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu u cjelini stoga od dana održavanja sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj su doneseni gore navedeni zaključci, nastavit će rad kao da prethodno spomenute odluke nikad nisu donesene”.

U prologu održavanja ove izvanredne sjednice, v.d. dekana Holjevac je članove i članice Inicijative koji su urudžbirali materijale za njeno održavanje putem elektroničke pošte upozorio da moraju “biti spremni suočiti s pravnim posljedicama (…) nelegalnih aktivnosti” prema čl. 322 Kaznenog zakona, što pak veoma jasno opovrgava već spomenuta i na Vijeću usvojena Deklaracija o upravljanju Filozofskim fakultetom. Da je održavanje sjednice sasvim u granicama statuta i zakona potvrdio je i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

“Kad se u određenoj instituciji pojavljuje kriza upravljanja i kada se minimumom demokratske volje koji je propisan pozitivnim propisima Republike Hrvatske odluči da se sjednica treba sazvati, to bi — prema Statutu i boljoj akademskoj praksi — tako trebalo i učiniti”, izjavio je Dean Duda s Filozofskog fakulteta i dodao: “Mi smo do sad podnijeli nekoliko zahtjeva za sazivanje sjednice i na sve su se te zahtjeve iz uprave oglušili”.

Odlukom natpolovične većine izvanredne sjednice Vijeća, kao kandidat za mjesto v.d. dekana, s obzirom na prethodno iskustvo obavljanja te dužnosti, predložen je Neven Budak. Njega bi, prema Statutu Filozofskog fakulteta, trebao potvrditi Senat Sveučilišta u Zagrebu, a odlukom Vijeća pokrenuta je i procedura za podnošenje prijedloga programa i izbor dekana u redovitom mandatu. Osim toga, Vijeće je izglasalo opoziv dosadašnjim članovima Senata Sveučilišta u Zagrebu koji su u tom tijelu predstavljali Filozofski fakultet i izabralo nove koji će, kako ističu, “točno, pravodobno i istinito informirati članove Senata o stanju na Filozofskom fakultetu”.

Istovremeno, članice i članovi Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pismo su upozorili ministra obrazovanja Pavu Barišića da u utorak, 22. studenog, istječe zakonski rok od 60 dana otkako je podnesen zahtjev za upravnim nadzorom nad Odlukom o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te provođenju novih izbora od 13. rujna. Odgađanje donošenja odluke koja bi razmrsila upravnu zavrzlamu na Filozofskom fakultetu smatraju neprimjerenim te dan prije isteka zakonskog roka — sukladno čl. 101 st. 2. Zakona o općem upravnom postupku — pozivaju na hitnu objavu nalaza na odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu. “Vjerujemo da je zahtijevani upravni nadzor nad navedenom Odlukom proveden, s obzirom da je Vaše Ministarstvo pokazalo kako raspolaže potrebnim administrativnim i stručnim kapacitetima za brzo djelovanje na primjeru provođenja upravnog nadzora po zahtjevu bivšeg dekana prof. dr. sc. Vlatka Previšića iz srpnja ove godine u roku kraćem od sedam dana”, zaključuje se u pismu.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano