Pozitivna društvena promjena

Zaklada Kultura nova objavila je Strateški plan za razdoblje od 2014. do 2017. godine.

pollak_630 FOTO: Michael Pollak

Nakon provedenoga javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o osnovnim elementima Strateškog plana Zaklade Kultura nova 2014.-2017. i prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti, Upravni odbor je na sjednici održanoj 23. svibnja usvojio Strateški plan. Cilj je Strateškog plana odrediti jasne smjernice razvoja Zaklade u narednom četverogodišnjem razdoblju, a koje su usklađene s potrebama organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Zaklada je rezultat uspješne višegodišnje inicijati­ve dijela organizacija civilnog društva na području suvremene kul­ture i umjetnosti koje su zagovarale osnivanje posebne zaklade za civilni sektor u kulturi. Ideja osnivanja Zaklade nastala je kao jedan od odgovora na po­stojeći model financiranja kulture, koji ne može na adekvatan način podržati samoosnovane kolektive iz civilnog sektora niti odgovoriti na njihove potrebe na jednak način kao što skrbi za javne kulturne ustanove. S obzirom na to da je Zaklada osmišljena kao dodatni izvor financiranja, Kultura nova za civilni sektor u kulturi predstavlja model koji nadopunjuje postojeći sustav financiranja program­skih aktivnosti na nacionalnoj i subnacionalnim razinama. Zakla­da stoga razvija komplementarne programe podrške putem kojih osigurava podršku kakvu nije moguće dobiti kroz druge izvore financiranja u kulturi, ali isto tako provodi i razvojne programe i projekte kojima pridonosi rastu i stabilnosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. 

Kroz definirane strateške i posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti, Zaklada će nastaviti, u uskoj suradnji sa svim dionicima i korisnicima, kontinuirano ostvarivati svoju svrhu pružanja stručne i financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te doprinositi postizanju postavljene vizije, odnosno izgradnji snažnog, stabilnog i raznolikog civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje kreira nove umjetničke prakse i prakse kritičkoga javnog djelovanja te potiče pozitivne društvene promjene u Republici Hrvatskoj.

Strateški plan u elektroničkom obliku možete preuzeti ovdje.

Izvor: Zaklada Kultura Nova

Objavljeno
Objavljeno

Povezano