Odgovornost prema jeziku

O angažiranoj umjetnosti, nezavisnosti, suvremenoj kustoskoj praksi i radu Sanje Iveković, čitajte u intervjuu s Ivanom Bago.

ivana_bago_480

Na stranicama internetskog portala Civilnodrustvo.hr objavljen je intervju s kustosicom i teoretičarkom umjetnosti Ivanom Bago, članicom kustoske udruge Institut za trajanje, mjesto i varijable DeLVe. Izravan povod ovom razgovoru nedavna je retrospektivna izložba Sanje Iveković u njujorškom muzeju MoMA. Ivana Bago sudjelovala je u teorijskom dijelu njujorške izložbe pa tako u prvom dijelu ovog zabilježenog razgovora možete pročitati razmišljanja kustosice o radu i angažmanu Sanje Iveković. Svakako najzanimljiviji aspekt njezine analize jest kontekstualizacija rada ove umjetnice, u kojem teoretičarka ocrtava mnogostruka obličja političkog u umjetnosti: “Moja je teza da u svojim prvim, ali i mnogim kasnijim, radovima Iveković upravo sferu umjetnosti i ideju autonomije umjetnosti izlaže feminističkoj dekonstrukciji i kritici. Pritom opet ni sebe kao ženski umjetnički subjekt ne postavlja izvan – kao nadmoćnu figuru umjetnice koja pravednički stoji naspram iskvarenog sistema – već naglašava upravo vlastitu impliciranost i ukliještenost u hegemonijske režime reprezentacije i odnose moći”. 

Posljedično s osvrtom na rad Sanje Iveković, Ivana Bago dotiče se i problemskih mjesta lokalne umjetničke produkcije i njene prezentacije u posljednjih dvadeset godina. To se ponajprije odnosi na isprepletenost angažirane umjetnosti, nezavisne kulture i civilnog društva. Razmišljajući o nezavisnoj sceni kao angažiranom tipu (umjetničkog) djelovanja, koje uvijek već u problemskoj perspektivi ima i vlastitu poziciju, Bago ističe: “Smatram da bi upravo bilo važno angažiranost i političnost artikulirati izvan zadanih konvencija, te tako prakse koje su kooptirane od strane Države ili Kapitala osloboditi kroz nove (ili nove stare) interpretacije pri čemu je opet ključna odgovornost prema jeziku tj. govoru i pisanju kao javnom djelovanju (…) Nezavisnost nezavisne scene nije u izvoru njenog financiranja – što se često navodi kao argument njene ovisnosti – nego se prije svega radi o kadrovskoj i programskoj nezavisnosti, u kojoj Država u simboličkom smislu a stranačka i korporacijska politika u vrlo konkretnom smislu, ne odlučuju o tome tko će biti pogodan direktor ili voditelj programa (…) Čini mi se da se nezavisnost nezavisne scene u Hrvatskoj najbolje može sažeti citiranjem Mladena Stilinovića: “Uvjeti za moj rad nisu u mojim rukama, ali na svu sreću ni u vašim”.  

U intervjuu se Ivana Bago dotiče i suvremenih muzeoloških praksi, položaja kulture u medijima te uvjeta i mogućnosta nezavisnog ili angažiranog (umjetničkog) djelovanja danas. Razgovor u integralnom obliku možete pročitati na istaknutom linku

P. N. / civilnodrustvo.hr 

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano