O budućoj strukturi kulturnih vijeća

Ministarstvo kulture poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima. 

 

ruke_papiri_630

U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima. 

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima utvrđuju se područja za koja se osnivaju kulturna vijeća, uređuje se sastav kulturnih vijeća, pitanje sukoba interesa za članove kulturnih vijeća, obvezno osnivanje vijeća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju više od dvadeset tisuća stanovnika. Prijelaznim i završnim odredbama propisuje se nastavak rada postojećih kulturnih vijeća, rok za izbor novoosnovanih vijeća te imenovanje dva nova člana onih Vijeća za koje se utvrdi da će imati sedam članova.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o budućem Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima možete slati na ovu adresu najkasnije do 15. rujna 2012. godine. 

Izvor: MINK
Objavljeno
Objavljeno

Povezano