Naslijeđe nije spomenik prošlosti

U Zagrebu će se u listopadu održati međunarodni znanstveni skup Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa.

piše:
Vatroslav Miloš
ortokarta

Piše: Vatroslav Miloš

“Polazište znanstvenoga skupa proizlazi iz istraživačkog projekta Heritage Urbanism (HERU), temelji se na stajalištu da naslijeđe ne smije biti samo spomenik prošlosti (zaštićeni objekt), već aktivan čimbenik (kreativan subjekt) suvremenoga života te kulturnog, društvenog, gospodarskog i prostornog razvoja zajednice”, ističe Mladen Obad Šćitaroci u uvodu knjizi sažetaka tekstova koji će biti izloženi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 22. i 23. listopada 2015.

Mladen Obad Šćitaroci voditelj je znanstvenog projekta Urbanizam naslijeđa / Heritage Urbanism (HERU) koji u periodu od 2014. do 2018. provodi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a istražuje kulturno/graditeljsko naslijeđe u Hrvatskoj koje je, usprkos formalnoj zaštiti, u lošem stanju i propada jer većinom nema trajnu namjenu te nije u dovoljnoj mjeri uključeno u život gradova i naselja. “Cilj je projekta”, ističe se, “utvrditi prostorne/urbanističke i druge kriterije, metode i modele za revitalizaciju i za nove zahvate u užem i širem prostoru kulturnoga naslijeđa, a koji mogu pridonijeti njegovu unaprjeđenju”.

Za skup je prijavljeno čak 142 rada od strane 227 autora koji će izlagati o temama kao što su preobraza postindustrijskog pejzaža, unapređenja zvučnog okoliša, zajedničko sjećanje kao naslijeđe zajednice, neekonomske vrijednosti kulturnog naslijeđa, sukob modernističkog urbanizma i suvremenih prostornih praksi.  

“Cilj znanstvenoga skupa je”, dodaje Šćitaroci, “multidisciplinarnim, multinacionalnim i multiregionalnim pristupom cjelovito sagledati temu kulturnoga naslijeđa kao aktivnoga resursa uključenog u suvremeni život i kao pokretača održivog razvoja”.

Više o projektu i skupu potražite ovdje

Objavljeno
Objavljeno

Povezano