Javni prostori kulturi!

Povodom prve godišnjice djelovanja mreže udruga KAoperativa, objavljen je promotivni film o radu i potrebama karlovačke nezavisne scene.

ka_matrix_630

U veljači 2013. godine karlovačka mreža udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa objavila je otvoreno pismo povodom uređenja kluba Male scene Hrvatskog doma kojim je javnosti skrenula pažnju na netransparentan proces obnove dijela Hrvatskoga doma što je rezuliralo neadekvatnim uređenjem prostora. Tijekom idućih mjeseci započeo je kontinuirani proces komunikacije s više odjela unutar gradske uprave vezan za daljnju namjenu Hrvatskog doma i pokretanje Centra za nezavisnu kulturu.

U travnju 2013. organizirane su javne tribine o potrebi uspostavljanja i otvaranja karlovačkog Centra za nezavisnu kulturu i mlade u Hrvatskom domu na kojoj su sudjelovali gradonačelnički kandidati na lokalnim izborima, predstavnici političkih stranaka, medija, organizacija civilnoga društva i zainteresirana javnost. Na tribini je ujedno i predstavljena i Deklaracija o namjeri podržavanja i razvijanja nezavisne kulturne scene u Karlovcu koju su potpisali kandidati za gradonačelnika ispred gradskih središnjica svojih političkih stranaka (HSP, SDP, Naprijed Karlovac).

Od svibnja do prosinca 2013. KAoperativa je sudjelovala u izradi Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca kroz rad predstavnika organizacija članica mreže u radnoj grupi, radionicama za građanstvo, te kroz komentare i prijedloge na nacrt strategije.

Od rujna do ­studenog 2013. radilo se na pripremi, izdavanju i predstavljanju Operanduma, javnog dokumenta o stanju nezavisne kulture u Karlovcu i potrebnim koracima za njeno unaprjeđenje. Operandum sadrži kratki presjek stanja nezavisne kulturne scene u Karlovcu unazad desetak godina, definira značajne aktere u nezavisnoj kulturi te daje konkretne preporuke za poboljšanje trenutnog stanja.

U prosincu 2013. članice mreže zajednički su pripremile i održale dvodnevni program Operacija na Maloj Sceni Hrvatskoga doma. Programom se, uz predstavljanje Operanduma i aktivnosti karlovačkih udruga, pokazalo u kojoj mjeri novoobnovljeni prostor zadovoljava namjenu te koje su tehničke nadopune još potrebne kako bi se uklonili nedostatci. Objavljivanje javnog dokumenta i provođenje javnog događanja bilo je popraćeno medijskom kampanjom u suradnji sa Savezom udruga Klubtura kroz program Centara znanja.

 

 

 

Tijekom 2013. godine članice mreže KAoperativa sudjelovale su u radu više nacionalnih mreža i projekata, a s početkom 2014. godine KAoperativa broji deset organizacija­ članica, a nositelj projekta je udruga mladih Poluga. KAoperativu čine sljedeće organizacije: Poluga, KA-­MATRIX, Carpe Diem, Studio 8, Free Dance, Izvan fokusa, Kino klub Karlovac, Kajda, Eko PAN i PolKAMreža KAoperativa nastavit će zagovarati bolje uvjete za rad, razvoj i razumijevanje potrebe za postojanjem nezavisne kulturne scene u Karlovcu i prenamjenu i korištenje javnih prostora za kulturno­društvene namjene. 

KAoperativa / KA-MATRIX

Objavljeno
Objavljeno

Povezano