Javni interes Grada

Grad Zagreb ponovno je raspisao natječaj za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija, pod jednako diskriminatornim uvjetima kao i prošle godine.

euro_630

I opet, natječaj je namijenjen portalima za kvalitetne programske sadržaje kojima se ostvaruje pravo građana Zagreba na javno informiranje i obaviještenost, koji obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava, teme namijenjene djeci i mladima, teme o osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, teme u svezi zaštite prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, koje promiču ravnopravnost muškaraca i žena, hrvatski nacionalni i kulturni identitet, kulturno i umjetničko stvaralaštvo, teme u svezi kulture javnog dijaloga, koje potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i športa, te koje promiču medijsku pismenost.

Uvjeti ovogodišnjeg natječaja, objavljenog 27. ožujka, i dalje stavljaju u nepovoljan položaj određene subjekte. Pravo na dodjelu potpore mogu ostvariti nakladnici elektroničkih publikacija koji su upisani u Upisnik, točnije Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije, no taj je Upisnik namijenjen isključivo internetski portalima koji se “cjelokupnim sadržajem obraćaju širokoj javnosti, dok se specijalizirane publikacije, koje se odnose na usko određena geografska područja (općine, gradovi) i/ili su specijalizirane s obzirom na odabir tema koje obrađuju (primjerice, kultura ili glazba), ne mogu upisati”. Novim bi, još nedonesenim Zakonom o elektroničkim medijima većina nezavisnih i neprofitnih publikacija mogla aplicirati za sredstva Fonda za poticanje pluralizma, no preduvjet te aplikacije, kao i u slučaju novog fantomskog natječaja Grada Zagreba, jest upis u Upisnik. Kao što je povodom prošlogodišnjeg natječaja za H-alter rekao Davor Denkovski, savjetnik u Uredu gradonačelnika zadužen za informiranje o natječaju, “njih uopće ne zanima stanje s Upisnikom”.

Na natječaj Grada mogu se, i opet, prijaviti nakladnici registrirani u Zagrebu koji najmanje šest mjeseci kontinuirano izvještavaju o gradskim događajima i redovito svaki dan obnavljaju programske sadržaje u vezi s Gradom Zagrebom. No, pravo na potporu ne mogu ostvariti nakladnici koji se za programske sadržaje sufinanciraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam medija ili proračunskih sredstava. Srećom, iz Fonda za poticanje pluralizma još uvijek se ne namiruju nakladnici elektroničkih publikacija, a publikacije čiji su neki programi financirani iz državnog proračuna svejedno se ne mogu prijaviti na gradski natječaj za neke druge programe, iako su kriteriji raznovrsni. Tekst je natječaja i opet isključiv, ali i nekonkretan.

Prošlogodišnji je identični natječaj objavljen u lipnju, a potpore “malih vrijednosti” u iznosu od 1.27 milijuna kuna podijelilo je devet portala od kojih se dva nisu nalazila u Upisniku (krajem 2012. oba su uspješno upisana), a barem jedan je bio korisnik proračuna, jer se služio prostorijama u vlasništvu Grada. Rok za podnošenje prijava iznosio je osam dana od objave natječaja pri čemu su čak četiri dana bila neradna. Ove godine, rok za prijavu iznosi 15 dana. Prošlogodišnje obrazloženje rezultata natječaja nikada nije objelodanjeno, praćenje i kontrola objavljivanja sadržaja za koje je novac dodijeljen nije obavljeno, pa nam preostaje pričekati da svi nabrojani, nedovoljno definirani, diskriminatorni, nelogični uvjeti natječaja budu još jednom opravdani u vidu portala kojima je javni interes Gradske skupštine na prvome mjestu.

Matija Mrakovčić

Objavljeno
Objavljeno

Povezano