Institucionalna imaginacija i kulturna javna sfera

Od 20. do 23. siječnja u prostoru Pogona Jedinstvo održat će se međunarodna konferencija Otvorene institucije.

misko_suvakovic_500

Konferencija Otvorene institucije pokušaj je ponovnog sagledavanja institucionalnog pejzaža kulture. Kako preoblikovati kulturne institucije, javne resurse i kulturnu javnu sferu ne bismo li se uspješno suočili s izazovima potržišnjenja kulture, politike štednje i institucionalnog zatvaranja?

U formi predavanja, razgovora i debata konferencija će okupiti istaknute teoretičare, stručnjake, umjetnike i praktičare poput Borisa Budena, Vesne Čopič, Sanje Iveković, Jima McGuigana, Suzane Milevske, Blaža Peršina, Mirka Petrića, Simona Sheikha, Miška Šuvakovića i Andree Zlatar.

U našoj sredini tijekom 1990-ih javne kulturne institucije svrstale su se uz nacionalistički identitarni projekt i time zadržale čvrstu kontrolu nad kulturnim sistemom. Istovremeno, na tragu antiratnog aktivizma, borbe za ljudska prava i drugih društvenih pokreta, pojavljuju se nezavisni kulturni akteri koji s vremenom uspostavljaju paralelnu, dinamičnu umjetničku i kulturnu scenu. Tijekom 2000-ih, sa slomom političkog projekta izgradnje nacionalnog identiteta, javne institucije ne pokušavaju uloviti korak s novim društvenim i kulturnim tendencijama, već se vraćaju svojim starim institucionalnim politikama.

Ova konferencija je provokacija na preispitivanje institucionalne forme, ona otvara pitanja kakvu bi ulogu mogle i trebale igrati progresivne kulturne institucije, organizacije, prostori, inicijative i projekti diljem Europe i drugdje. Njena tema – otvorene institucije – odražava dvostruki zahtjev: otvoriti nove oblike institucija i učiniti stare institucije otvorenijima prema njihovom umjetničkom polju i društvenom kontekstu. Namjer konferencije je raspraviti pitanja i teme pristupa resursima, institucionalne politike, institucionalne kritike i društvenog djelovanja institucija koji bi nam mogli otvoriti horizont za razumijevanje mogu li i kako kulturne institucije povratiti svoju djelatnu ulogu u javnoj sferi. Poseban naglasak konferencije stavljen je na sagledavanje praksi u upravljanju kulturnom infrastrukturom, u čemu će sudjelovati oko 30 institucija i organizacija. 

Službeni jezik konferencije je engleski. Konferenciju organiziraju Operacija Grad i POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Konferencija je dio partnerskog projekta Otvorene institucije – nova mjesta susretanja kulture i građana kojeg su razvili i provode Operacija Grad (Zagreb), Asociacija (Ljubljana) i Kontrapunkt (Skopje).

Izvor: SU Operacija grad / Na fotografiji: Miško Šuvaković

Objavljeno
Objavljeno

Povezano