Europa za građane?

Konferencija Status civilnog društva u procesu pridruživanja EU- Zašto ne postignemo uvijek ono što želimo? bit će održana u Splitu.

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, u suradnji s partnerskim organizacijama na projektu Zajedno prema Europi organizira regionalnu konferenciju Status civilnog društva u procesu pridruživanja EU- Zašto ne postignemo uvijek ono što želimo?

Konferencija će se fokusirati na status i ulogu civilnog društva u procesu pridruživanja EU kroz iskustva iz petog proširenja EU i iskustva Hrvatske. Veliki broj predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva iz Hrvatske i Zapadnog Balkana sudjelovat će na konferenciji i analizirati i izložiti dosadašnji utjecaj proširenja Europske unije na civilno društvo. Tijekom konferencije usporediti će se iskustva novih zemalja članica EU s iskustvima zemalja kandidatkinja i potencijalnim zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU o modelima potpore civilnom društvu i financiranja civilnog sektora, demokratske reforme i politički procesi te odnosi EU i civilnog društva. Diskusija, razmjena iskustava te naučene lekcije trebale bi pomoći  organizacijama civilnog društva da se bolje pripreme za proces ulaska u EU s naglaskom na kvalitetnije pregovaračke procese koji će potaknuti demokratske reforme, osnažiti civilno društvo i pospješiti apsorpciju financijskih sredstava iz strukturnih fondova u budućnosti. Konferencija će rezultirati preporukama za bolju podršku i financiranje u cilju održivosti civilnog sektora. 

Konferencija je dio projekta Zajedno prema Europi financiranog sredstvima EU u okviru programa Europa za građane, čija je svrha približiti Europsku uniju građanima Hrvatske kao i organizacijama civilnog društva na području Hrvatske i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU. Konferencija će biti održana u četvrtak, 26. travna 2012.,  u konferencijskom dvorani Hotela Park u Splitu, s početkom u 9.30 sati i završetkom u 17. 30 sati. U privitku možete preuzeti agendu konferencije s potvrđenim i predviđenim panelistima i panelisticama te okvirnim vremenskim rasporedom izlaganja. 

CENZURA PLUS

 
Objavljeno
Objavljeno

Povezano