Barbarizacija tranzicijskih praksi

U biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Saše Poljanec Borić Kultura angažirane sociologije.

srdj_je_nas_630

“S načelom koje mi je draga i vrlo cijenjena kolegica, posvećena ruralna sociologinja, utuvila u glavu kao temeljnu maksimu naše profesije, “za povijest ima vremena”, napisala sam seriju tekstova koji su u realnom vremenu kontekstualizirali društveno relevantne teme za koje sam imala znanstvenu kompetenciju. Ti su tekstovi, objavljeni unatoč posvemašnjoj medijskoj blokadi glavnih dnevnih novina i nacionalnih tjednika u kulturnim glasilima, na slabo vidljivim portalima, s različitim političkim predznacima, središnji dio ove knjige. 

Svi ovdje okupljeni tekstovi nastali su u razdoblju od 2007. do 2011. godine, prateći društvenu dinamiku procesa koji je osporavao političkim elitama u Hrvatskoj raspolagati javnim prostorom kao da je njihov. Knjiga završava tekstom iz 2012. koji predstavlja početak sistematiziranja problema o kojem sam pisala u tisku kao angažirani sociolog. Ali sistematizacija je dug posao. Kako bi se znalo da je u toku, šaljem javnosti na znanje ovu knjigu. Radi evidencije. I povijesti u kojoj sudjeluju i žene”, dio je predgovora Saše Poljanec Borić knjizi Kultura angažirane sociologije objavljenoj u Biblioteci Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Knjiga donosi niz analitičkih i kritičkih tekstova o društvenim aspektima suvremenog razvoja hrvatskog društva, nastalih u razdoblju od 2006. do 2012. godine, a obrađuju, između ostalih, aferu Cvjetni trg u Zagrebu, izgradnju golf terena na Srđu, devastaciju Korčule te osvrte na pisanje medija o tim aferama.

“Najkraće rečeno, predmet kritike većine tekstova u knjizi je barbarizacija tranzicijskih praksa u suvremenom hrvatskom društvu. Razumijevanje sociologijskog teksta što ga autorica zagovara i prakticira posredno osnažuje sumnju u etičku zalihu “akademiziranih” analiza tranzicijske drame u hrvatskom društvu”, napisao je u recenziji Ivan Rogić.

Saša Poljanec Borić zaposlena je na Institutu Ivo Pilar i bavi se sociologijom i ekonomikom turizma, marketingom u turizmu, ekonomskom sociologijom malih i srednjih poduzeća te temama lokalnog institucionalnog razvoja.

Izvor: Institut Ivo Pilar

Objavljeno
Objavljeno

Povezano