O projektu

Projekt ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve one koji Pogonom upravljaju i/ili ga koriste.

horizontalno

Posljednjih 20 godina pojam sudjelovanja je u širokoj uporabi, kako na razini javnih politika, tako i u nastojanjima raznih dionika da se te javne politike oživotvore. Sudionički procesi su postali ključna komponenta i u području kulture. Participacija građana na različitim razinama i u različitim formatima pristupa, bilo kulturnim sadržajima, dobrima i uslugama ili mehanizmima donošenja odluka, danas se smatra jednim od važnijih pitanja u domeni kulturne i umjetničke prakse i u kulturnim politikama.

No, sudioničke procese je nužno i decentralizirati: povezivanje građanske participacije s lokalnom razinom te unošenje ojačanih oblika participacije u lokalnu zajednicu vodi ka snažnijim demokratskim procesima kao i osnaživanju same zajednice. Jedan od mehanizama takvih oblika participacije jest civilno-javno partnerstvo u kulturi koje se u Hrvatskoj razvija od ranih 2000-ih.

Godine 2005. su kulturne i organizacije mladih počele zagovarati za prostor za rad i produkciju kulturnih i umjetničkih sadržaja što je 2008.dovelo do osnivanja Pogona koji predstavlja prototip novog institucionalnog formata u kulturi u Hrvatskoj, zasnovan na horizontalnoj strukturi i dijeljenim odgovornostima. Takav pristup, u kojem institucijom su-upravljaju jedinica lokalne samouprave i civilno društvo, pokazao se kao jednim od najvažnijih pristupa upravljanju u kulturi u gradovima koji žele inovirati i osigurati dobrobit svojih građana. Međutim, pokazalo se kako razumijevanje civilno-javnog partnerstva od strane svih uključenih dionika nije dovoljno razvijeno te kako koristi koje takvo partnerstvo donosi nisu vidljive ni dovoljno promovirane.

Isto tako, recentna istraživanja pokazuju i kako građani sve više gube interes za participacijom te kako participativna politička kultura nije naročito razvijena. Iako građani Europske unije općenito prepoznaju značaj kulture podaci ukazuju na nisku razinu kulturne participacije, a u Hrvatskoj kulturna potrošnja smanjila sa 77€ na 68€ po stanovniku godišnje. Stoga, 10 godina nakon osnivanja Pogona, model participativnog upravljanja ovom institucijom je potrebno evaluirati i unaprijediti, a potrebe uključenih dionika nanovo istražiti. Valja analizirati i dokumentirati i ostala nastojanja uspostave participativnih modela upravljanja u Zagrebu u zadnjih 20 godina kako bi se razvile preporuke za buduće inicijative za sudioničko upravljanje i kako bi se mogle sagledati naučene lekcije.

Projekt Svi za Pogon – Pogon za sve! ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve one koji Pogonom upravljaju i/ili ga koriste. Suradnja organizacija civilnog društva, zaposlenika lokalne samouprave i kulturnih ustanova te građana kao su-kreatora i konzumenata kulturnih i umjetničkih programa, usmjerena je na pomno sagledavanje postojećeg modela upravljanja, testiranje njegove nadogradnje te edukaciju o primjerima dobre prakse na temelju vlastitih i europskih iskustava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.467.903,51 HRK, a Europska unija je kroz Europski socijalni fond sufinancirala projekt u iznosu od 2.097.717,98 HRK. Nositelj projekta je Savez udruga Operacija grad, a uz POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, na projektu kao partneri sudjeluju Grad Zagreb i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva. Projekt se provodi od 1. prosinca 2018. do 30. studenog 2020. 

Za više informacija o projektu obratite se na adresu elektroničke pošte.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr


Objavljeno
Objavljeno

Povezano