Audio vodstvo: “Snovid otiskanih glasova” Radisava Stijovića

U svom istraživanju mladi crnogorski umjetnik dokumentira, mapira i oživljava kulturu sjećanja na aktere i listove koji su izlazili u Splitu tijekom NOB-a.

pripremile:
Kristina Tešija, Ivana Pejić
Radisav Stijović: Snovid otiskanih glasova, crtež

U galeriji splitskog kreativnog huba Prostor otvorena je izložba mladog crnogorskog umjetnika Radisava Stijovića Snovid otiskanih glasova posvećena ilegalnim listovima koji su izlazili u Splitu tijekom Narodnooslobodilačke borbe. Riječ je o umjetničkom istraživanju koje dokumentira, mapira i nastoji oživjeti kulturu sjećanja na aktere i listove koji su izlazili za vrijeme talijanske okupacije Dalmacije, dovodeći ih vezu sa spekulativnim narativima kako bi ispitao specifičnost reproduktivnog rada i diy izraza kao mogućih sredstva otpora.


 

U Prostoru je izložena serija crteža zgrada u kojima su se nalazile ilegalne tehnike u Splitu, potom crtež geštetnera koji se koristio za umnažanje listova, a tu je i crtež tiskare na Mosoru u kojoj su tiskani prvi brojevi Slobodne Dalmacije, ali i ostali listovi poput Glasa Splita i Omladinske iskre.

Crtež geštetnera. Radisav Stijović: Snovid otiskanih glasova

Pored crteža u Prostoru se nalazi interaktivni dijagram koji prikazuje konstelacije aktera i mjesta na kojima su se nalazile ilegalne tehnike te samih listova. Posjetitelji mogu intervenirati u dijagram tako da ga dopune, ospore ili drugačije slože čvorišta koja se javljaju u samoj konstelaciji. 

Dijagram / Sazviježđe. Radisav Stijović: Snovid otiskanih glasova

Ključevi ovog istraživanja bili su predratna radnička povijest Splita koja je bila uvjet mogućnosti za razvoj ilegalnih tehnika, a zatim i uloga svakodnevnog reproduktivnog ženskog rada koji je služio kao mimikrija tajnog djelovanja u diseminaciji ilegalne štampe. Treći ključ istraživanja sažet je u video radu koji predstavlja neku vrsta sna ili života unutar velike mašine, a kao motiv se pojavljivao i u ranijim Stijovićevim radovima.

FOTO: Culture Hub Croatia / Facebook

Radisav Stijović rođen je 1999. godine u Kotoru. Diplomirao je grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, a studijski je boravio na Vilinijuškoj akademiji umjetnosti, Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i Studiju dizajna u Zagrebu. Tematske preokupacije njegovog rada vežu se za ranjivost i poroznost, konfrontacije s tehnologijom i zanemareni rad, a radove najčešće realizira u medijima video instalacije, teksta i grafike u proširenom polju. Član je eksperimentalnog grafičkog kolektiva Treća ruka.

FOTO: Culture Hub Croatia / Facebook

Snimku pripremila: Kristina Tešija
Uredila: Ivana Pejić

Audio vodstvo je nastalo u suradnji KLFM – Radija u zajednici i portala Kulturpunkt.hr.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano