Od partizanke do domaćice

četvrtak, 29.09.2016. - četvrtak, 29.09.2016.
plakat_gric_630

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba i zagrebački pododbor SKD-a Prosvjeta pozivaju na tribinu o ženama u jugoslavenskom filmu koja će se održati u petak, 30. rujna, u kinu Grič s početkom u 19 sati. 

Na tribini će govoriti Marijana Stojčić iz Saveza antifašista Srbije u okviru projekta “Antifašistički bioskop”, a moderirat će je nagrađivana filmska kritičarka Mima Simić.

Film kao proizvod popularne kulture istovremeno odražava i oblikuje zbilјu. Narodnooslobodilački rat i borba za oslobođenje od nacističke okupacije, kao i socijalistička revolucija predstavlјali su temeljne mitove jugoslavenske države nakon Drugog svjetskog rata. Doprinos žena kroz aktivno sudjelovanje u borbi i rad u pozadini predstavlјa važan dio socijalističke retorike, a proklamirana ravnopravnost muškaraca i žena bitan dio službene ideologije. Epska borba protiv okupatora bila je dio popularne mitologije, promovirana kroz filmove, knjige, strip i muziku.

Kroz analizu pet tropa ženskosti na filmu: lik partizanke, žene u pozadini, radnice, kolaboracionistkinje i domaćice, otvorit će se pitanja na koji način slika žene/a u jugoslavenskom filmu do kraja 1960-ih godina kao dio socijalističkog imaginarija korespondira s emancipatorskim politikama socijalističke Jugoslavije. Kao i na koji način ta slika/slike pregovara/ju s realnošću svakodnevnog života tadašnjeg društva, njegovim proturječnostima i promjenama kroz koje je to društvo prolazilo u različitim fazama svoje povijesti. To je i povod za razgovor u kojoj mjeri film kao zbirka priča koju su Jugoslaveni/ke pričali sami sebi (i drugima) o samim sebi, može ukazati na antagonizme društvenog konteksta u kojima su ti filmovi nastajali, ukazujući na nedostignute ideale slobode i emancipacije u jugoslavenskom društvu.

 


Povezano