O statusu civilnog društva

utorak, 25.03.2014. - utorak, 25.03.2014.
ward_microphone_630 FOTO: William Ward

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita organizira predstavljanje prve godine provedbe i rezultata regionalnog projekta Acquis za civilno društvo na Balkanu: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zagovaranje i nadzor koji provodi sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN), podržanog sredstvima EU, te koje će se održati u srijedu 26. ožujka, s početkom u 14.30 sati u Hrvatskom novinarskom domu (HND).

Naime, BCSDN zajedno sa Cenzurom Plus i ostalim partnerima već dulje vremena radi na postavljanju indikatora za procjenu statusa civilnog društva u pojedinoj zemlji koja sudjeluje u projektu, te njihovom ozbiljnijem uzimanju u obzir kada se procjenjuje demokratska i politička spremnost zemlje za članstvo u EU. U tu svrhu razvijena je monitoring matrica, kao konkretan alat za istraživanje i monitoring pravnog, financijskog i političkog okruženja u kojem se civilno društvo u pojedinoj zemlji razvija i radi. Važan aspekt ovog projekta je i rad na unaprjeđenju uvažavanja organizacija civilnog društva (OCD-a) kao neizostavnog dionika za dijalog i sudjelovanje u donošenju odluka na svim razinama – lokalnoj, nacionalnoj ali i europskoj. 

Panelisti i panelistice, predstavnici/ce organizacija civilnog društva te državnih institucija, raspravljat će o brojnim temama važnim za trenutni status civilnog društva u Hrvatskoj, te otvoriti prostor svim sudionicima/cama za javnu raspravu o ostvarenom napretku i novim prijetnjama sa kojima se OCD-i suočavaju u svom radu. 

 

 

 

 

 

 

 


Povezano