Monetizacija i dugoročna koncesija autocesta

nedjelja, 20.10.2013. -
autocesta_630

Nezavisni cestarski sindikat, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Pravo na grad, GONG, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Zelena akcija pozivaju na tribinu Prema platformi za zajednička i javna dobra: Slučaj monetizacije i dugoročne koncesije autocesta

Vlada RH je odlučila kako je najbolji model rješavanja dugova poduzeća HAC i ARZ davanje 1.024 km autocesta u koncesiju. To bi bila najveća i najduža koncesija u povijesti Republike Hrvatske budući da je njena vrijednost procijenjena na oko 22,5 milijarde kuna, s rokom 30 do 50 godina! Unatoč tome ne postoji kvalitetna javna rasprava o najboljem modelu za rješavanje duga, a studija na temelju koje je Vlada odlučila da je koncesija najbolje rješenje nije dostupna javnosti. Osim što se koncesijom na više desetljeća gubi javna kontrola nad strateški važnom infrastrukturom, potencijalni uvjeti koncesije kao što je državna garancija količine prometa koncesionaru će dugoročno opteretiti državni proračun na štetu građana. Autoceste su javna imovina u koju su građani direktno uložili milijarde kuna te se odluka o dugoročnoj koncesiji nad tim strateškim resursom ne smije donijeti bez suglasnosti građana.

Tribina će se održati u ponedjeljak, 21. listopada u 10 sati, u Novinarskom domu. Na tribini će uvodno govoriti Ljubo Jurčić (Ekonomski fakultet u Zagrebu), Željko Marušić (Fakultet prometnih znanosti), Aleksandar Čaklović (neovisni konzultant), Marijan Banelli (Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika), Mijat Stanić (Nezavisni cestarski sindikat) i Teodor Celakoski (Pravo na grad), a moderirati Nives Miošić. 

Na tribini će sudjelovati i Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikati), Mladen Novosel (Savez samostalnih sindikata Hrvatske), Mirela Bojić (Matica hrvatskih sindikata), Ozren Matijašević (Hrvatska udruga radničkih sindikata), Damir Jakuš (Udruga radničkih sindikata Hrvatske), Bernard Ivčić (Zelena akcija), Marina Škrabalo (GONG) te Nikolina Rajković (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju)

Tribina se održava uz podršku Heinrich Böll Stiftunga.


Povezano