Država radnika, seljaka i intelektualaca

ponedjeljak, 06.11.2017. - ponedjeljak, 06.11.2017.
1917-2017_630

Centar za ženske studije obilježava 100. godišnjicu Oktobarske revolucije 7. studenog 2017., s početkom u 11 sati u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, na Dolcu 8.

“U mnoštvu publikacija, znanstvenih skupova, izložbi, digitalnih arhiva i mrežnih stranica posvećenih stogodišnjici Oktobarske revolucije, rijetko se može čuti i doživjeti glasove žena kao aktera povijesnog događaja koji je žestoko uzdrmao stari i iznjedrio novi, suvremeni svijet. Otvorenost lijevih političkih pokreta i partija prema ženama kao revolucionarnim političkim subjektima aktivirala je obespravljenu polovicu čovječanstva da oblikuje nove ciljeve, metode i način rada unutar i izvan ženskih udruženja i pokreta, a imala je i dalekosežan utjecaj na sve socijalne, protukolonijalne i nacionalne revolucije u dvadesetom stoljeću.

Proleterski imaginarij vezan uz prvu državu radnika, seljaka i intelektualaca, zajednicu modernog ustava, planske privrede, opće modernizacije, socijalnih službi i socijalnih servisa, zajamčenih reproduktivnih prava i seksualnih sloboda, uz niz kontradikcija, ambivalencija i devijacija u većem ili manjem opsegu i raznim fazama eksperimenta, iznjedrit će političke aspiracije, utopijske vizije i konkretne aktivnosti milijuna ljudi na svim kontinentima.U vrijeme konzervativne kontrarevolucije i neoliberalne totalitarizacije europskog kontinenta, potrebno je prisjetiti se civilizacijskih vrijednosti koje su nam namirili lijevi pokreti, a Oktobarska revolucija posebice, poput radničkih i socijalnih prava, rodne emancipacije i ljudskih prava žena, internacionalizma, transnacionalne solidarnosti i socijalne pravde.

Sudionici simpozija obilježit će ovaj epohalni događaj propitujući njegove slojevite, u domaćoj znanstvenoj zajednici mahom zanemarene ili neistražene, ideologizirane ili rodno neosviještene, jednoznačno kodirane ili “muzealizirane” aspekte. Naglasci će biti na ulozi žena u domaćem i međunarodnom komunističkom pokretu i tijelima Kominterne, načinima na koje su u domaćim i stranim poslijerevolucionarnim putopisima prikazivane promjene koje je sovjetskim ženama donijela revolucija, kako su iste reprezentirane u  američkoj kinematografiji (na primjeru filma Ninotchka) i domaćim ženskim glasilima od 1917. do 1941″, stoji u najavi. 

U programu sudjeluju: Stefan Treskanica, Tatjana Jukić, Ana Rajković, Renata Jambrešić Kirin, Branimir Janković i Barbara Blasin, uz moderaciju Sandre Prlende.


Povezano