Mogućnosti financiranja društvenih poduzeća

četvrtak, 05.09.2013. -
civilno_drustvo_630

Društvena su poduzeća pokretač ekonomskih i društvenih promjena u zajednicama. U začecima društvenih poduzeća često leže vrijedne društvene inovacije, koje su rezultat promišljanja i rada pojedinca i skupina koji stvaraju bolji svijet. U postojećem sustavu kreditnih linija komercijalnih banaka društvene inovacije ne nalaze često svoje primjereno mjesto. Vladini financijski instrumenti također nisu dovoljni. Unatoč tome, društveni poduzetnici pronalaze rješenja, pokreću promjene i mijenjaju zajednice.

Vlastiti prihodi od djelatnosti, sufinanciranje ili donacije od strane javnog sektora, razni financijski instrumenti, krediti, kamatne stope ispod tržišne vrijednosti, donacije iz međunarodnih izvora, donacije iz strukturnih/kohezijskih fondova, donacije iz domaćih izvora, filantropske donacije, primici u naravi, potpore od strane matične organizacije, popusti i porezne olakšice, volonterski rad ili rad manji od tržišne vrijednosti (pripravnici i stažisti), povlašteni ugovori, porezne olakšice zakonski dopuštene kad organizacija zadržava neprofitni status samo su neke od mogućnosti dinanciranja društvenopoduzetničkih pothvata. Ulaskom u Europsku uniju hrvatskim društvenim poduzetnicima dostupno je desetak različitih fondova: European Social Fund – ESF, European Regional Development Fund – ERDF, European Social Entrepreneurship Fund – EuSEF, PROGRESS Programme, Erasmus for Young Entrepreneurs, European venture capital funds, European Progress Microfinance Facility – EMF, itd.

Saznajte više o mogućnostima financiranja društvenih poduzeća i start-upova te na koji su način neki od uspješnih društvenih poduzetnika pokrenuli i financirali svoje poduzetničke pothvate.

Radionice se održavaju u prostorima Hub Zagreb, Zrinjevac 6, Zagreb. Puna cijena radionice je 500 kuna, a za članove i članice HUB Zagreb popust od 10 posto. Broj sudionika je ograničen (deset po radionici). Obavezna prijava i plaćanje radionice zaključno do tri dana prije održavanja radionice. Organizator pokriva radne materijale i osvježenja (voda/kava/čaj). Putne troškove i ručak sudionici pokrivaju sami.

Voditelj radionice je Teo Petričević, nezavisni savjetnik, trener i društveni poduzetnik. Osnivač/inicijator je nekoliko društvenih poduzeća, danas predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj Hrvatska, predsjednik Skupštine Socijalne zadruge Humana Nova i CEDRA Čakovec. Stručnjak je za eko-društveno poduzetništvo s više od deset godina poduzetničkog i predavačkog iskustva. Posebna ekspertiza u području zakonod- avstva vezanog uz zadrugarstvo, radnu integraciju marginaliziranih skupina i društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i zemljama regije. Ima višegodišnje iskustvo u prenošenju znanja u područjima: upravljanje projektnim ciklusom, EU fondovi, međusektorska suradnja, strateško planiranje i upravljanje, poslovno modeliranje i planiranje


Povezano