Genocid u osam činova

četvrtak, 07.07.2016. - četvrtak, 07.07.2016.
srebrenica_dokumenta_narativ_630

Srebrenica: genocid u osam činova, interaktivni narativ u produkciji SENSE-Centra za tranzicijsku pravdu predstavit će se javnosti u petak, 8. srpnja u 12 sati. Na predstavljanju će govoriti Mirko Klarin, SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu, Boris Pavelić, novinar Novog lista i Vesna Teršelič, voditeljica Documente – Centra za suočavanje s prošlošću. Razgovor će moderirati Eugen Jakovčić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.

Interaktivni narativ u produkciji SENSE-Centra za tranzicijsku pravdu detaljno prikazuje na koji su način dogadjaji iz srpnja 1995. godine istraženi, dokumentirani i procesuirani na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Pored audio-vizualnih prezentacija osam segmenata srebreničke tragedije: Istraga, Ekshumacije, Preživjeli, Priznanja, Nevoljni svjedoci, Nemoćni očevici, Trajne posljedice i Sudski epilog, narativ sadrži i izbor iz dokaznog materijala, sa oko 250 ključnih dokumenata, video snimaka i fotografija.

SENSE-Centar za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Puli je “nasljednik” Agencije SENSE i temelji se na njenim dostignućima i obimnoj dokumentiranoj i audio-vizualnoj arhivi o postupcima vođenim pred MKSJ. Cilj Centra je da “tribunalovu priču” nastavi i nakon što sud zatvori vrata i da ono što je najbolje u nasljeđu MKSJ – a to su utvrđene i presuđene činjenice o počinjenim zločinima – učini vidljivim i trajno dostupnim javnosti.

Prezentacija Interaktivnog narativa Srebrenica: genocid u osam činova bit će predstavljena i u Beogradu, 7. srpnja u organizaciji Fonda za humanitarno pravo i u Sarajevu, 9. srpnja, kada će Historijski muzej BiH, SENSE i Documenta, BiH javnosti predstaviti i fotografije forenzičkog fotografa Tima Lovelessa.

Interaktivni narativ Srebrenica: genocid u osam činova dostupan je ovdje


Povezano