Emancipacijski potencijal ženskog kulturnog rada

subota, 01.12.2018. - subota, 01.12.2018.
kako_zive_umjetnice_630 Ilustracija: Ena Jurov

U nedjelju, 2. prosinca od 12 sati u Filodrammatici se održava promocija publikacije Kako žive umjetnice? koju su uredile izvedbena umjetnica Selma Banich i dramaturginja Nina Gojić.

Tijekom 2017. i 2018. godine u sklopu projekta Kako žive umjetnice u Rijeci i okolici? Banich i Gojić provele su istraživanje u kojem je sudjelovalo preko stotinu umjetnica i radnica u kulturi. Iz tog istraživanja proizišli su publikacija i mural posvećen ženama Rijeke.

Istraživanjem Kako žive umjetnice? Banich i Gojić su nastojale “započeti razgovor o tome kako žive umjetnice u Rijeci i okolici, mogu li od svojega rada živjeti i kako. Istraživanje nije stremilo biti znanstvene prirode, nego metoda kojom pokušavamo uočiti zajedničke tendencije, probleme i pojave u domeni ženskog rada u kulturi”. Urednice su publikaciju “koncipirale kao organizacijsko-umjetnički memento, u dva bloka. Centralni dio publikacije čini opsežna analiza stanja ženskog rada u kulturi temeljena na provedenom istraživanju koje je obuhvatilo gotovo sve segmente javnog i privatnog života ispitanica”.

Drugi blok, zamišljen kao radionički memento, čine radovi Aleksandre Stojaković Olenjuk, Nike Krajnović, Tajane Josimović, Tihane Naglić i Sanje Gergorić nastali na radionicama Prema tjelovanju i Kolažiranje grada te razgovor O umijeću (ra)stvaranja koji su od 2011. do danas, dopisujući se periodički, vodile umjetnica Ivana Rončević i Selma Banich.

Producentica projekta i suradnica u istraživanju je Tajana Josimović, dok je publikaciju grafički oblikovala i ilustrirala Ena Jurov.

Muralom ženama Banich i Gojić su nastojale “prodrijeti u javnu sferu – s papira na ulicu, pozivajući time na kritičko promišljanje uloge i emancipacijskog potencijala ženskog kulturnog rada u širem društvenom kontekstu, kao i poziciju ženskog reproduktivnog rada i klasnih proturječja u kontekstu aktualnog pokušaja društvene retradicionalizacije i neokonzervativnih reformi”. Budući da gradska uprava još uvijek nije odobrila lokaciju za mural te da su se autorice, kako navode, susrele s pokušajem cenzuriranja njegova sadržaja tijekom dogovaranja jedne od lokacija, izrađen je “pokretni mural” koji će biti namijenjen protestnim događanjima u borbi za ženska umjetnička, radnička i reproduktivna prava.

Suradnice u izradi Murala su Nikolina Hrga i Helvecia Tomić, a muralistice su Maja Biondić, Tanja Blašković, Lea Čepić, Mila Čuljak, Tajana Josimović, Ena Jurov, Nika Krajnović i Luisa Ritoša.


Povezano