Zagorkine junakinje između privatnog i javnog

srijeda, 21.05.2014. - srijeda, 21.05.2014.
zagorka_630FOTO: Ed W

Predavanje će se baviti proturječnim, dvojakim položajem ženskih likova u romanima Marije Jurić Zagorke. Zagorka je svoje povijesne romane morala koncipirati kao popularne romanse čim je odlučila u njihovo središte postaviti ženske likove. Budući da su podaci o sudjelovanju žena u važnim događajima hrvatske povijesti veoma oskudni, Zagorka je gotovo sve svoje junakinje, za razliku od većine junaka, morala ili u potpunosti izmisliti ili izgraditi na temelju nekoliko šturih arhivskih crtica. Da bi njezine junakinje uopće mogle biti dijelom opisanih povijesnih događaja, moraju prvo sudjelovati u ljubavnom zapletu s junakom kojem je javna pozornica dostupnija. 

Dakle, ženski su likovi ovdje istodobno romantične junakinje jer ne mogu djelovati bez zaštite muških likova koji su u konačnici ipak pokretači povijesnih događaja, ali i subverzivni element zbog svog utjecaja na mišljenje povijesnih moćnika te stoga i na tijek same hrvatske povijesti. Jednako tako, romansa se – kao utjelovljenje popularnog, trivijalnog – pokazuje kao nužan žanrovski izbor pri pisanju “povijesnih” romana sa ženama kao protagonisticama, međutim, Zagorkine romanse samoj činjenici da su akteri prikazanih povijesnih događaja upravo žene te problematizaciji ženskog (ne)sudjelovanja u povijesti duguju velik dio svoje političke važnosti i analitičke izazovnosti.

Predavanja se održavaju svaki treći četvrtak u mjesecu, u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8.

Predavanje Maše Grdešić će biti održano u četvrtak, 22. svibnja u 19 sati.


Povezano