Una Bauer: Relacionost, situiranost i osjetljivost – institucionalni paradoksi prema boljem sutra

Zagreb, F22 (ADU)
ponedjeljak, 20.11.2023.

U sklopu Seminara za prohujala vremena (i bolje sutra) koji se u organizaciji udruge Kurziv (nakladnika Kulturpunkta) u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti održava u prostoru F22, Una Bauer u ponedjeljak 20. studenog u 17 sati održat će predavanje Relacionost, situiranost i osjetljivost: institucionalni paradoksi prema boljem sutra.

Ovo će se predavanje pozabaviti odnosom relacione etike, relacione epistemologije i onoga što teoretičarka Sara Ahmed naziva ne-performativnošću institucija ili, šire, institucionalnom mehanikom odnosno pitanjem kako institucije rade.

Kao što artikulira Jarrett Zigon u knjizi How is it between us?: Relational Ethics and Care for the World suvremena etika formulira se u prostoru “između ljudi”, te se oslanja na ideju da moramo napustiti tradicionalne pretpostavke da postoji nešto etično u ljudskom biću kao takvom. Etika, prema Zigonu, leži “između” i uspostavlja se bazično kao odnos. Za razliku od analitičkofilozofskog pristupa, sociokulturna i fenomenološko-hermeneutička tradicija otvoreni su prema (do)življenom iskustvu neurednog svijeta i neposloženog, izrazito kompleksnog postojanja. U tom kontekstu, tri su ključna aspekta socijabilnosti: relacionost, situiranost i osjetljivost (u smislu tjelesno-afektivno-kognitivne otvorenosti i receptivnosti). Sara Ahmed u svojoj knjizi Complaint! progovara o sistemski utemeljenoj nesposobnosti institucija da se nose s prigovorima, žalbama, tužbama o različitim diskriminativnim praksama, maltretiranju i uznemiravanju u svojim redovima. Koje su sve življene kontradikcije toga da se institucija visokog obrazovanja pokuša uhvatiti u koštac s procesom mijenjanja vlastite institucionalne klime, imajući na umu relacionost, situiranost i osjetljivost?

Una Bauer je teatrologinja i kritičarka iz Zagreba. Doktorirala je na londonskom Sveučilištu Queen Mary. Profesorica je na Odsjeku za dramaturgiju pri Akademiji dramske umjetnosti. Prvu knjigu koja se bavi kazalištem i svime ostalime, uključujući čajnike i bicikle, Priđite bliže: o kazalištu i drugim radostima, izdala je 2015. Njezina druga knjiga BADco.: Vježbanje nemogućeg, koju čine intervjui s izvedbenim kolektivom BADco., objavljena je 2021. U fokusu njezinih novijih istraživanja su afekti i emocije, tuga, žalovanje i smrt u kontekstu izvedbenih umjetnosti.

***

Predavanje Une Bauer dio je projekta Testing Ground: Reparative Practices for New Cultural Ecosystem koji su uz potporu programa Kreativne Europe Europske unije razvili i provode Kurziv, Krytyka Polityczna i Maska Ljubljana. 

Program podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH,  Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Seminar je dijelom projekta Svijet oko nas – očuvanje kritike u regiji podržanog od strane Zaklade Kultura nova. 


Povezano