Participativno planiranje – prakse i metode iz Beograda

Zagreb, UHA
srijeda, 13.09.2023.

U srijedu 13. rujna u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata (Trg bana J. Jelačića 3/I) u 18 sati Pravo na grad organizira javno izlaganje na temu participacije u prostornom planiranju koje će održati predstavnice beogradskog kolektiva Ministarstvo prostora (Institut za urbane politike).

Ministarstvo prostora od 2011. radi na izgradnji demokratskog i pravednog razvoja gradova, prije svega kroz razvoj modela demokratskog upravljanja zajedničkim prostorima i modela njihove institucionalizacije na participativan i transparentan način, kao i kroz analizu urbanih zajedničkih dobara, razvoj participativnog urbanističkog i prostornog planiranja i zagovaranje prava na stanovanje. U najavljenom će izlaganju članice ovog kolektiva predstaviti prakse i metode ravnopravnog uključivanja svih dionika u procesima donošenja odluka u prostornom planiranju, koje u svom radu razvijaju.

Jedan od formata u kojem u Ministarstvu prostora djeluju je Krizni štab za urbanističko planiranje, kroz koji u kriznim situacijama u procesima planiranja i razvoja njihove neposredne urbane okoline građanima pružaju stručnu podršku, savjet, konzultacije i pomoć u čitanju planova i projekata, u sastavljanju primjedbi, dopisa i zahtjeva upućenih institucijama, kao i pomoć u pripremi za javne rasprave, podršku organiziranju građana na razini susjedstva, odnosno u formiranju lokalnih inicijativa. Ovom će prilikom tako biti predstavljena iskustva njihovog rada u ovom formatu, kao i zaključci koji iz njega proizlaze, poput pokazatelja stupnja građanske participacije, ali i njezinog potencijala i motivacije građana.

Također, izlagačice će predstaviti metodologiju praćenja razine participacije javnosti u urbanističkom planiranju i prikazati rezultate dosadašnjih izvještaja.

U situaciji niske razine građanske participacije u prostornom planiranju, jedan od najznačajnijih iskoraka Ministarstva prostora je organizacija deliberativnih foruma, participativnih formata u procesima donošenja odluka u prostornom planiranju koji zainteresirane građane i organizacije civilnog društva povezuju s predstavnicima institucija, s namjerom otvaranja prostora za razmjenu mišljenja i potragu za zajedničkim rješenjima. U ovom će izlaganju biti predstavljena metodologija i rezultati do sada provedenih foruma te lekcije stečene u tim procesima.

Što se zakonodavstva i praksi koje iz njega proizlaze tiče, i u Hrvatskoj postoji demokratski deficit u mogućnostima sudjelovanja javnosti u procesima donošenja odluka o prostornom planiranju. Građanima je omogućeno sudjelovanje tek u fazi javne rasprave, kada mogu uputiti primjedbe na već gotov plan. Oni najčešće nisu upućeni u planove investitora od samog početka i nemaju se priliku o njima očitovati prije donošenja odluke o izradi prostornog plana, a nisu u dovoljnoj mjeri upoznati niti sa pravilima, subjektima i procedurama u procesima urbanog planiranja. U tom se smislu nadamo da će upoznavanje s praksama i metodama koje Ministarstvo prostora razvija doprinijeti boljem razumijevanju potrebe za demokratizacijom prostornog planiranja i pružiti nove perspektive implementaciji ovih formata u našem neposrednom okruženju.


Povezano