Pomicanje s mrtve točke

Ovogodišnji Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba donosi nekoliko novosti potaknutih izmjenom zakonskog okvira.

gradsko_poglavarstvo_630

Piše: Matko Vlahović

Grad Zagreb je raspisao Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu koji je otvoren do 28. listopada. Javne potrebe u kulturi su sredstva koja se osiguravaju iz proračuna, u ovom slučaju gradskog, za kulturne djelatnosti, manifestacije i programe koji su od javnog interesa. Osim na razini lokalne samouprave, pozivi za javne potrebe u kulturi se raspisuju i na razini resornog ministarstva. U usporedbi s prošlim godinama zagrebački Poziv za 2023. donosi nekoliko novosti potaknutih nedavnom izmjenom zakonskog okvira. Naime, ovogodišnji poziv je prvi koji se raspisuje na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je na snazi od srpnja 2022. 

Prva uočljiva novost su kriteriji i ciljevi definirani unutar samog Javnog poziva. Novi Zakon naime ne uređuje prioritete i uvjete dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi, već se oni definiraju u sklopu pojedinačnih javnih poziva – dakle, donose se na razini lokalne samouprave te su potencijalno skloni mijenjanju iz godine u godinu, što brojnim prijaviteljima bitno ograničava mogućnosti dugoročnijeg planiranja. S druge strane, ta je okolnost omogućila zagrebačkoj upravi da postavi nešto progresivnije prioritete i ciljeve koji, između ostalog, sada uključuju i poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom; poticanje izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja; promicanje kulturne raznolikosti i uključivosti te zadovoljavanje kulturnih potreba različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina. Za razvoj nezavisne kulturne scene važna je pak novost da su u prioritete uključeni ciljevi poput stabilnosti i razvoja kulturnog sektora grada Zagreba te kontinuiteta programa, kao i poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), intersektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje.

Druga novost ovogodišnjeg Javnog poziva jest da se sukladno novousvojenom Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja dosadašnjih ugovorenih obveza korisnika prema Gradu Zagrebu u financiranje uvrštavaju i jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti iz svih djelatnosti i područja kulture pokrivenih programom. Mogućnost prijavljivanja višegodišnjih projekata mnogima će olakšati planiranje aktivnosti i osigurati nešto stabilnije uvjete rada. S druge strane valja spomenuti da Ministarstvo kulture i medija, inicijator izmjena spomenutog Zakona koji je omogućio višegodišnje financiranje javnih potreba u kulturi, u ovogodišnjem Javnom pozivu za nacionalnu razinu nije omogućilo prijavljivanja projekata za višegodišnje financiranje na svim kulturnim vijećima niti za sve programe i djelatnosti.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano