Osvijestiti važnost medijskog obrazovanja

U Varaždinu se održava 23. Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić, obuhvatni obrazovni program na području medijske pismenosti.

pripremila:
Martina Kontošić
ap1

Pripremila: Martina Kontošić

Nastava medijske kulture i dalje se u kurikulumu osnovnih i srednjih škola provodi samo unutar predmeta Hrvatskog jezika. S druge strane, pokretanje brojnih školskih skupina u različitim područjima autorskog izražavanja posljedica je neformalnih i izvaninstitucionalnih obrazovnih programa. Jedan od najistaknutijh na području medijskog opismenjavanja održava se od 18. do 28. kolovoza u Varaždinu. Dvadeset i treća po redu Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić obuhvatni je nacionalni obrazovni program Hrvatskog filmskog saveza koji svake godine okuplja oko 200 polaznika – zainteresiranih mladih, ali osobito odgajatelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

Program škole i ove godine čine dva seminarska stupnja i čak trinaest radionica. Prvi i osnovni stupanj seminarskog programa obuhvaća temelje audiovizualne teorije i prakse, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili ih trebaju utvrditi fokusirajući se na mogućnosti njihova korištenja u nastavi.

Drugi stupanj seminarskog programa pruža dodatna i specijalizirana znanja. Predmeti se mijenjaju svake godine kako bi, uz nove polaznike, čak i oni koji su imali priliku sudjelovati u prethodnim ciklusima mogli pohađati program koji obuhvaća tendencije u suvremenom filmu i medijima, relevantne i manje poznate fenomene iz povijesti filma, produbljivanje analitičkih umijeća iz područja filma i medija te primjenu stečenih znanja, spoznaja i analitičkih praksi u prenošenju znanja učenicima. Tako su neke od ovogodišnjih tema Analiza i interpretacija flma u nastavi, Klimatska fikcija i film i Filmska naracija i ludičko izlaganje u videoigrama. Nije zapostavljen ni doprinos zvuka medijskoj kulturi pa se jedna od tema bavi pitanjem što se dogodi kad radio uđe u kazalište, a kazalište u radio.

Program koji čine radionice, od dramske pedagogije, dokumentarnog i eksperimetalnog filma pa do snimanja, radioigre i postprodukcije zvuka, prvenstveno je namijenjen nastavnicima koji u sklopu nastave Hrvatskog jezika učenice i učenike uvode u svijet medija, s posebnim naglaskom na film, a otvoren je i studentima, učenicima i članovima filmskih klubova te im daje kvalitetan uvid u samostalno kreativno bavljenje filmom potičući kritičko-analitički odnos prema filmu i drugim audiovizualnim sadržajima.

Organizatori navode kako je cilj programa osvijestiti važnost filmskog obrazovanja u odgojno-obrazovnom sustavu, nužnost vlastitog usavršavanja te ulogu škole u oblikovanju svestrane osobnosti učenika. Program Škole provodi se kao cjeloživotno obrazovanje i verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Cilj Hrvatskog filmskog saveza, koji aktivno sudjeluje u raspravama i razmjenama mišljenja o Nacionalnom kurikulumu, posebno o medijskoj kulturi, uvođenje je medijske kulture u sve segmente i na svim razinama obrazovnog sustava. Dok se ovaj cilj ne ostvari obrazovni djelatnici, koji su samoinicijativno ili potaknuti agilnošću svojih školskih ustanova upisali program Škole, znanja iz područja medijske pismenosti te video i radio prakse prenosit će kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, svojim entuzijazmom nadopunjavajući redovan školski program i strukturne nedostatke obrazovnog sustava.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano