Kritička dramaturgija

Program SPID-a i Kulturpunkta istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u filmu i izvedbenim umjetnostima.

pripremile:
Hana Sirovica i Nina Gojić
krit-drama-630x430

Pripremile: Hana Sirovica i Nina Gojić

Program Kritička dramaturgija nastaje u suradnji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela te udruge Kurziv, nakladnika portala Kulturpunkt. Kritička dramaturgija proizlazi iz dijeljenog interesa za umjetničke prakse koje svoj neposredni kontekst promišljaju kritički, zamišljajući i promišljajući drukčije, nehijerarhijske metode rada i suradnje u filmu i izvedbenim umjetnostima. U tri međusobno povezana tematska bloka, program obuhvaća niz (mikro)političkih fokusa (reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika). Svaki od ovih fokusa promišljat će se u formatu radnih grupa (suradničkih procesa otvorenih svima zainteresiranima) te kroz tri javna razgovora. 

Kritička dramaturgija je zamišljena kao prostor susreta za sve one koje zanima zamišljanje i prakticiranje alternative tradicionalno hijerarhijskoj proizvodnji u filmu i izvedbenim umjetnostima, kao i u njihovoj kritičkoj refleksiji. Radne grupe održavaju se u popodnevnim terminima i traju dva dana. Na prijavu za radne grupe pozivamo dramaturge_inje i umjetnike_ce, kritičare_ke i sve koje zanima pisanje i reflektiranje o izvedbi i filmu, studente_ice i kulturne radnike_ce umjetničkih i društveno-humanističkih opredjeljenja, i sve ostale koji imaju interes za probleme koje istražujemo kroz ovaj program. Za sudjelovanje na radnim grupama obavezne su prijave na mailnajkasnije do 24. lipnja. U prijavi je potrebno napisati nekoliko rečenica o sebi i naznaku o tome za koju radnu grupu se šalje prijava. Više o rasporedu i sadržaju programa donosimo u nastavku. 

Program zajednički kuriraju i organiziraju Nina Gojić i Hana Sirovica, a odvija se od 27. lipnja do 2. srpnja u prostorima Centra mladih Ribnjak, Kinokluba Zagreb i kluba Booksa. 

O konceptu:

Kritička dramaturgija zamišljena je kao prostor susreta za sve one koje zanima zamišljanje i prakticiranje alternative tradicionalno hijerarhijskoj proizvodnji u filmu i izvedbenim umjetnostima, kao i u njihovoj kritičkoj refleksiji. Pored toga, težišta Kritičke dramaturgije ciljano predstavljaju otklon od odavno zastarjelog i suvišnog ideala objektivnosti, koji je i dalje prisutan u odnosu kako na dramaturški tako i kritičarski rad  bilo predodžbom objektivnog kritičara_ke koji iz neutralne pozicije ima (pr)ocijeniti određeni umjetnički rad, bilo predodžbom dramaturga_inje kao “vanjskog” oka čija je uloga da jednako tako neutralno sudjeluje u umjetničkom stvaranju. Nasuprot tome, zanimaju nas pristupi koji su svjesni vlastite pozicije, koji svjesno rade na (prijeko potrebnoj) demontaži privida objektivnosti i razvijaju horizontalne modele proizvodnje. S jedne strane, to su kolaborativne stvaralačke prakse, koje propituju viziju umjetničkog područja kao prostora u kojem postoje jasne podjele uloga. S druge strane, radi se o pristupima utemeljenim na principima inkluzivnosti i intersekcionalnosti koji zamišljaju i prakticiraju moguće pomake u načinima umjetničke i kritič(ars)ke proizvodnje. Kritička dramaturgija istražuje probleme autorstva i dehijerarhizaciju modela umjetničkog i kritič(ars)kog stvaranja u tri segmenta: reciklirani film, feministička dramaturgija i kolaborativna kritika. 

Slijedeći ove fokuse, radne grupe u sklopu Kritičke dramaturgije bavit će se potencijalom kina kao alata u političkoj borbi (uz vodstvo filmskih radnica Karle Crnčević i Darije Blažević), principima feminističkog dramaturškog mišljenja (uz vodstvo plesne umjetnice Ane Dubljević) te kritičkim pisanjem kao kolaborativnom i kolektivnom praksom (uz vodstvo kolektiva Critical Interruptions, koji čine umjetnice i istraživačice Diana Damian Martin i Bojana Janković).

Raspored:

Reciklirani film 

Radna grupa | 27. i 28. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak
voditeljice: Karla Crnčević i Daria Blažević
Više o radnoj grupi i voditeljicama potražite ovdje.
 
Otvoreni razgovor i projekcija recikliranog, političkog filma | 29. 6. | 20 h | Kinoklub Zagreb 
sudjeluju: Daria Blažević, Karla Crnčević, Lucija Klarić
 
2) Feministička dramaturgija

Radna grupa | 29. i 30. 6. | 15 – 19 h | Centar mladih Ribnjak
voditeljica: Ana Dubljević
Više o radnoj grupi i voditeljici potražite ovdje.

Razgovor i promocija knjige Feministički pornopejzaži | 1. 7. | 18.30 h | Centar mladih Ribnjak
sudjeluju: Pia Brezavšček, Ana Dubljević, Ana Fazekaš
 
3) Kolaborativna kritika 

Radna grupa | 1. 7., 15 – 18 h | 2. 7., 13 – 17 h | Centar mladih Ribnjak  
voditeljice: Diana Damian Martin i Bojana Janković (kolektiv Critical Interruptions)
Više o radnoj grupi i voditeljicama potražite ovdje.
 
Tribina o kolaborativnom kritičkom radu | 2. 7. | 20 h | Booksa
sudjeluju: kolektiv Critical Interruptions (Diana Damian Martin i Bojana Janković), Kulturpunktov kritičarski kvadrilog (Agata Juniku, Jasna Jasna Žmak, Una Bauer, Goran Pavlić), Hana Sirovica

 
Vizual potpisuje Zoran Đukić.

Zahvaljujemo Centru mladih Ribnjak, klubu Booksa i Kinoklubu Zagreb na prostornoj podršci.

Program je realiziran sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba i Zaklade Kultura Nova u sklopu projekata Kritička dramaturgija, Kritika – jučer, danas, sutra i Svijet oko nas – Očuvanje prostora kritike.
 
Objavljeno
Objavljeno

Povezano