Najvažniji element suzbijanja diskriminacije

Udruga LORI održava trening za voditelje i voditeljice predavanja u srednjim školama o ljudskim pravima LGBT osoba.

pripremila:
Martina Domladovac
Lori_630 Foto: LORI / Facebook

Pripremila: Martina Domladovac

Udruga LORI 1. ožujka 2016. godine održava trening za voditelje i voditeljice predavanja o ljudskim pravima LGBT osoba i nasilju/bullyingu nad LGBT mladima u srednjim školama. Edukacija mladih o ljudskim pravima jedan je od najvažnijih elemenata u suzbijanju diskriminacije i stvaranju tolerantnijeg i otvorenijeg društva, zbog čega udruga želi proširiti tim te educirati nove aktiviste i aktivistkinje za držanje predavanja o LGBT tematici u srednjim školama.

Trening se održava u sklopu projekta Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda, koji  se provodi od studenog 2015. do listopada 2016. godine. “Cilj projekta smanjenje je svih oblika nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama, a provode ga udruge LORI i Zagreb Pride. Predavanja za učenike i učenice srednjih škola imaju važan cilj njihova informiranja o tematici spolnih i rodnih manjina kao i suzbijanju nasilja i zlostavljanja na osnovu spolne orijentacije ili rodnog identiteta. Program predavanja komplementaran je nastavnom planu zdravstvenog odgoja i to u modulima Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje“, stoji na stranicama udruge.

Trening za volontere-predavače održat će se u prostorijama udruge LORI u 15.30 sati, a za sudjelovanje je potrebno ispuniti kratku prijavnicu koju možete pronaći ovdje, te ju poslati na e-mail udruge do 29. veljače.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano