Radikalno je aktivističko

Gerusijina Stvar, časopis za teorijske prakse, u svom petom izdanju pokušava pronaći poziciju koja je s onu stranu opreke hladnog teoreticizma i antiteorije.

althusser_630

“Otpor naprosto nije moguć bez kritičkog oka”, navedeno je u uvodniku novoga broja Stvari, a “mržnju prema teoriji treba razumeti kao ideološki efekat koji treba odbaciti”. Antikapitalizam se često koleba između dva ekstrema. S jedne se strane nalazi “hladan teoreticizam koji se usred nedostatka antisistemske borbe ograničava na ezoteričan diskurs teorijskih mandarina”, dok je s druge strane “antiteorijska pozicija koja bi svako odstupanje od direktne akcije okarakterisala kao akademsku masturbaciju u kuli od slonovače”.

Pitanje o odnosu teorije i prakse aktualnije je nego ikada, a glavni izazov sastoji se u pronalasku pozicije koja je s onu stranu tih jednostranih opcija. “Teorija, ukoliko je radikalna, mora biti aktivistička”, smatra uredništvo časopisa, organizacija mladih filozofa Gerusija, osnovana 2005. godine s ciljem aktivnog doprinosa stvaranju poticajnog filozofskog okruženja i otvaranju novih misaonih paradigmi.

Stvar od svog početka ima podnaslov časopis za teorijske prakse. Gerusija je tijekom 2012/13. godine organizirala Uvod u radikalne teorije kao program predavanja koji je trebao ponoviti vezu koja je prisutna i u podnaslovu gerusijanskog časopisa. Program Uvoda već je bio kontra-edukacija i re-edukacija: kontrirao je selekciji na fakultetima koja isključuje ili prigušuje i neutralizira teorije koje su kritične prema postojećem društvu i ideji da se znanje mora prilagoditi i podrediti tržištu. Predavanja na Uvodu u radikalne teorije održalo je trideset i troje teoretičara, a u novom broju Stvari zastupljeno ih je šesnaest, među njima Ankica Čakardić, Mislav Žitko, Primož Krašovec, Aleksandar Stojanović, Đorđe Hristov, Vuk Vuković i Maja Solar.

Đorđe Hristov i Tatjana Karg preveli su tekst Michaela Heinricha Teorijska istorija Marksove kritike ekonomije, Lazar Atanasković preveo je s engleskog tekst Darka Suvina Moć bez nasilja: lekcija iz plemenskog komunizma, a Maja Solar, Marko Miletić i Vladimir Simović s njemačkog su preveli Manifest inicijative za demokratski socijalizam.

Peti broj Stvari donosi intervju Aleksandra Matkovića s Ivom Marčetić o gradu kao centralnom mjestu eksploatacije, zajedničkim dobrima, socijalnom principu i samoorganizaciji te socijalističkom nasljeđu urbanizma te intervju Maje Solar sa Stipom Ćurkovićem o medijima, kritičkom novinarstvu i zadrugama u kontekstu hrvatskog izdanja Le Monde Diplomatique te značenju i vrijednosti radikalnih teorija.

Peti broj Stvari preuzmite na istaknutom linku.

Gerusija / M.M.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano