Parezija!

Objavljen je novi broj časopisa posvećenog suvremenim strujanjima u kontinentalnoj filozofiji Parrhesia.

 

lacan_630

Novu Parrhesiju otvara pismo Gilberta Simondona On Techno-Aesthetics upućeno Jacquesu Derridau u srpnju 1982. godine. Simondon u pismu izražava podršku osnivanju danas čuvenog Collège International de Philosophie (CIPH). Prijevod dijela pisma koji donosi Parrhesia sadrži uglavnom Simondonove refleksije o potencijalnoj ulozi tehno-estetike u projektu revitalizacije suvremene filozofije. Nakon toga slijedi intervju Frédérica Neyrata sa Simondonovim intelektualnim nasljednikom Bernardom Stieglerom koji je naslovljen From Libidinal Economy to the Ecology of the Spirit. U pokušaju artikulacije odnosa tendencija i protutendencija prisutnih u procesima psiho-socijalne individuacije, Stiegler objašnjava vezu između libidalne ekonomije i ekologije duha kao dvaju ključnih koncepata u radu udruženja Ars Industrialis. Prvi dio Parrhesije okončan je programatskim člankom The Pulse of Phenomenology u kojem Michael Marder radi inventuru Husserlovog filozofskog nasljeđa i najavljuje projekt kritičke fenomenologije. 

Parrhesia donosi tri eseja različitih tematskih preokupacija. Michael Abbott u eseju No Life is Bare, the Ordinary is Exceptional: Giorgio Agamben and the Question of Political Ontology želi preformulirati pojam političke ontologije, proučavanja uvjeta ontičkih mogućnosti za konstituciju ljudskih kolektiva, njegovim suprostavljanjem pojmovima političke filozofije i političke teologije. Marios Constantinou u eseju Ennobled Colonialism and Counter-Revolution: The Thermidorian Thrust of Legal Positivism in Kant and Tocqueville istražuje okolnosti koji doprinose postuliranju zakona, odnosno proces oblikovanja intelektualnog autoriteta koji zakon utemeljuje i nastavlja podupirati. Tom Eyers u eseju The ‘Signifier-in-Relation’, the ‘Signifier-in-Isolation’, and the Concept of the ‘Real’ in Lacan uspostavlja analitičku distinkciju između dva tipa označitelja prisutnih u Lacanovom teoretskom opusu, označitelja-u-odnosu i označitelja-u-izolaciji, te ispituje njihov međusobni odnos. Označitelj-u-odnosu sukladan je sosirovskom poimanju arbitrarnosti znakovnosti unutar kojeg se on definira negativno kao element isključivo diferencijalnog sustava. Označitelj- u-izolaciji je označitelj kao Realno, pozicioniran na materijalnoj ravni, element izdvojen od mreže odnosa koja bi ga učinila funkcijom u formiranju značenja.

Zaključni dio Parrhesije donosi recenzije knjiga The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony, and Marxism Petera D. Thomasa i Marx Through Post-Structuralism Simona Choata.

Novi broj Parrhesije, kao i prijašnje, možete preuzeti ovdje.

A.J.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano