Prostori kapitala, momenti borbe

Osma godišnja konferencija Historical Materialism nosi naslov Spaces of Capital, Moments of Struggle

david_harvey_480

Narodni ustanci u arapskom svijetu, ponovno izbijanje radničkih borbi protiv mjera štednje na Sjeveru i mnoštvo oblika otpora eksploataciji diljem planeta postavili su pred marksiste i ljevičare imperativ kritičke refleksije značenja sadašnjeg kolektivnog antikapitalističkog djelovanja. Tijekom prošlog desetljeća mnogi marksistički koncepti i debate ponovno su postali aktualni. Antikapitalistički pokret potaknuo je stvaranje široko proširene kritike kapitalističkih oblika internacionalnog “razvoja”. U filozofiji i političkoj teoriji komunizam više nije samo predmet osude. Umjetničke i kulturne prakse također pokazuju zaokret prema aktivizmu, kritičkom utopizmu i nastojanju da estetički zahvate djelovanje kapitalističkog sistema.

Ovogodišnja konferencija težit će ocrtavanju promjena u intelektualnom pejzažu ljevice u kontekstu društvenih i političkih borbi koje se trenutno vode. Naglasak konferencije neće biti na izdvajanju i popisivanju raznih “lijevih skretanja” u teoriji i praksi, već na stvaranju prostora za kolektivnu i, ako bude potrebno, takmičarsku, ali drugarsku rekonstituciju strateških koncepcija i medijacija između socio-ekonomskih transformacija i emancipatornih politika. Iz bogatog programa valja izdvojiti predavanje Davida Harveyja History versus Theory: a Commentary on Marx’s Method in Capital.

Konferencija će se održati na raznim lokacijama u centru Londona od 10. do 13. studenog. Više informacija potražite ovdje.

Izvor: HM

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano