Prošlost i budućnost 20. stoljeća

U svojoj novoj esejističkoj knjizi Viktor Žmegač portretira prošlo stoljeće na temelju važnih kulturoloških i filozofskih djela.

viktor_zmegac_480
Radi se o tekstovima koja su svojom personalnom i epohalnom reprezentativnošću obilježila 20. stoljeće. Premda je izbor takvih djela posve osoban pa ujedno nudi i obrise piščeva autoportreta, malo je onih koji autorov subjektivni izbor ne bi potvrdili kao svojevrstan kanon i mjerilo objektivna prikaza epohe 20. stoljeća.

Tako se u knjizi Prošlost i budućnost 20. stoljeća, među ostalima, Žmegač osvrće na Freudovo Tumačenje snova, de Saussureov Tečaj opće lingvistike, Heideggerov Bitak i vrijeme, Benjaminovo Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije, Horkheimerovu i Adornovu Dijalektiku prosvjetiteljstva, Drugi spol Simone de Beauvoir, na Foucaulta, Hannu Arendt, Marcusea, McLuhana i Baudrillarda.

Viktor Žmegač rođen je 21. ožujka 1929. u Slatini gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Virovitici i Osijeku. Studij germanistike i jugoslavistike završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a germanistiku i muzikologiju studirao je u Göttingenu. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. redoviti je profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Povremeno gostuje na stranim sveučilištima. Od 2002. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Od 1985. glavni je urednik časopisa Germanistik i Text und Kontext.

Od naslova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu ističu se Književno stvaralaštvo i povijest društva, Liber, Zagreb 1976., Težišta modernizma, SNL, Zagreb 1986., Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1987., 1991. i treće, prošireno izdanje Matica hrvatska, Zagreb 2004, Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik, Niemeyer, Tübingen 1990. i 1991., Književni protusvjetovi (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom), Matica hrvatska, Zagreb 2001., Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb 2003., Od Bacha do Bahausa, Matica hrvatska, Zagreb 2006., Majstori europske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2009.

Izvor: Booksa
Objavljeno
Objavljeno

Povezano