O revitalizaciji, gentrifikaciji i onima protiv njih

O berlinskoj inicijativi Mediaspree Versenken i uspjesima njihovih akcija piše Barbara Matejčić.

demonstracije na rijeci spree

Revitalizacija, gentrifikacija, privatno-javno partnerstvo neki su od pojmova koji su nam se u posljednje vrijeme uvukli u učestalu upotrebu. U njoj su se skrasili zahvaljujući procesima koji se odvijaju u urbanim sredinama pod diktatom kapitalističke invazije na javne prostore i privatizacije javnih dobara kojom gradovi namiču sredstva kako bi pokrpali dugove u kojima su se našle gradske lisnice. Građanske inicijative, poput Prava na grad, koje zagovaraju promišljeno, sustavno, plansko i socijalno osviješteno planiranje razvoja grada i raspolaganja javnim dobrom posljedica su ovih procesa.

O jednom takvom slučaju govori i Barbara Matejčić u tekstu pod naslovom Berlinčani protiv investitorskog golijata približavajući inicijativu Mediaspree Versenken. Ova inicijativa okupila je građane u akciji protiv realizacije projekta Mediaspree namijenjenog za realizaciju uz obalu berlinske rijeke Spree, kompleksa koji obuhvaća različite sadržaje, od sjedišta firmi preko stambenih zgrada do poslovnih prostora. Koncepcija projekta donosila je brojne promjene čijim bi se uvođenjem u budućnosti značajno izmijenila cjelokupna vizura grada.

Sama inicijativa nije se u potpunosti usprotivila projektu, već je nametnula zahtjev uvažavanja potreba građana u nove razvojne smjernice, a za svoje su se pravo izborili referendumom. Više o projektu, inicijativi, zahtjevima i postignućima pročitajte u tekstu na stranicama portala pogledaj.to

A.L.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano