Evolucija položaja organizacija civilnog društva u kulturi

U Saboru je 15. srpnja izglasan Zakon o Zakladi "Kultura nova" koji bi trebao osnažiti djelovanje organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

sabor_480
Zakon je, nakon što je rasprava o istome započela tijekom zasjedanja krajem svibnja, a zaključena 13. srpnja, donešen sa 106 glasova “za” te tri “suzdržana” glasa. Kako smo o tome već i pisali, Zaklada “Kultura nova” sasvim je nov institucionalni format i zamišljena je “na principu participativnog djelovanja, i kao takva bi trebala biti sposobna reagirati i djelovati na aktualne potrebe sektora i aktera u ovom području”. Također, važno je istaknuti, djelovanje Zaklade neće se kositi javnom financiranju, nego će funkcionirati kao svojevrstan “dodatak” aktualnim izvorima financiranja. Tako se, primjerice, Člankom 15. novog Zakona, a koji se tiče financiranja same Zaklade, uređuje mogućnost ubiranja dodatnih raspodjelnih sredstava: “propisuje se da se Zaklada financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu”. 
“Novi modeli umrežavanja, socijalni angažman, međusektorsko djelovanje, uspostavljanje neovisnih institucija koje djeluju na međunarodnoj razini kao i brojnost te raznovrsnost aktivnih organizacija na kulturnoj sceni”, stoji u Konačnom prijedlogu zakona o Zakladi Kultura nova, “svrstali su hrvatske organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti među najrazvijenije u Europi”.  
Svrha je osnivanja Zaklade, dakle, “promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima civilnog društva u kulturi koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih kao i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade”.
Usvojeni Konačan prijedlog zakona o Zakladi “Kultura nova” možete pročitati ovdje.
Objavljeno
Objavljeno

Povezano