Čija je Europska unija?

Problemi imigrantskih politika, nacionalizma, mjesto Srbije, ali i Hrvatske i Slovenije, u Europskoj uniji teme su tribine koja će se održati u SKCNS-u Fabrika.

piše:
Vatroslav Miloš
eu_zastava_630 FOTO: Bogdan Cristel/Reuters

Jedinstveni narativ o EU koji dominira u srpskoj javnosti od 2000. godine evropske integracije vidi kao cilj po sebi. U jezgri ovog narativa nalazi se i teza da je Srbija, kako teritorijalno tako i kulturološki, već dio velike evropske “porodice”. Ovoj tezi trebalo bi pridodati da je apstraktna pripadnost starom kontinentu zasnovana i na općoj ekonomsko-političkoj reorganizaciji koja je slijedila iz historijskog  “neuspjeha” jugoslavenskog socijalizma. Socijalističko iskustvo i dalje se u dominantnom srpskom (neo)liberalnom diskursu predstavlja kao kamen spoticanja na putu evropskih integracija. Prema tom diskursu, sve dok se u potpunosti ne oslobodimo socijalističkih atavističkih ostataka, Srbija neće moći dobiti ulaznu kartu na integrirano EU tržište. Činjenica da se beskrajni EU optimizam srpskih (neo)liberala zasnivao na besmislenim kritikama socijalizma, a manje na realnim analizama (dis)funkcioniranja evropskih institucija, doveo je do formiranja samorazumljivog i jednoobraznog stava prema EU: nema alternative, Srbija mora biti dio EU. Neupitnost javnosti, manjak problematizacije, ignoriranje realnog stanja u pogledu toga što EU jest u svojoj ekonomskom-političkoj jezgri, doprinijeli su održavanju spontanog konsenzusa i izostanku lijeve euroskeptičke struje. Teško se može reći da struja desnih nacionalista-euroskeptika predstavlja realnu euroskeptičku snagu, budući da se savezništvo s Rusijom ne razlikuje puno od članstva Srbije u EU u pogledu ekonomsko-političkih relacija. To dokazuje i nemoć srpske države da stavi pod kontrolu ruske monopole, da spriječi povećanu stopu eksploatacije domaće radne snage, kao i da povisi rentu na eksploataciju vlastitih mineralnih bogatstava. 

S druge strane, EU je kroz Pakt o stabilnosti i rastu kao odgovoru na krizu državnog duga pokrenula programe oštrog nadzora nad državnim budžetima. Za ekonomski slabije zemlje povećani su pritisci na izdatke, uvedeni su programi privatizacije javnog sektora, a radnička prava znatno umanjena. To je uzrokovalo dodatno povećanje ionako velike stope nezaposlenosti u EU, a pitanje slobodnog kretanja radne snage suspendirano. Restriktivne imigrantske politike zemalja centra doprinijele su i bujanju nacionalizma uslijed opće krize EU, te je retorika nacionalne sigurnosti, teritorijalne pripadnosti i odbrane lokalnih identiteta sve prisutnija i unutar evropskih institucija.

Problemi imigrantskih politika, nacionalizma, mjesto Srbije, ali i Hrvatske i Slovenije, u Europskoj uniji – samo su neke od tema o kojima će se razgovarati na tribini Čija je Evropska unija?, koja će se održati 4.  lipnja u 18 sati u SKCNS-u Fabrika u Novom Sadu. Na tribini će govoriti Anita Tolić i Primož Krašovec iz ljubljanske Inicijativa za demokratski socijalizam i Stipe Ćurković, glavni urednik hrvatskog izdanja Le monde diplomatiquea i predstavnik zagrebačkog Centra za radničke studije, a moderirat će ju Ivan Radenković iz novosadske Gerusije

Izvor: Gerusija

Objavljeno
Objavljeno

Povezano