Badiou i Beckett

On Beckett je prvo na engleskom jeziku objedinjeno izdanje eseja Alaina Badioua o Samuelu Beckettu.

samuel_beckett_630

“Lekcija o Beckettu je lekcija odmjerenosti, egzaktnosti i hrabrosti, to je ono što bih želio ustanoviti na ovim stranicama”, piše Alain Badiou u jednom od eseja u On Beckett.

Badiou ovdje Beckettovo djelo predstavlja kao filozofiju u punom smislu riječi, kao ono čemu je cilj iskustvo svesti na esencijalna određenja. Odbacivši stereotipno tumačenje Becketta kao mračnog egzistencijalista, Badiou se usredotočuje na ono što naziva “skrivenom pjesmom” u prozodiji i temama njegovih djela. 

Knjigu su 2003. godine za londonski Clinamen Press uredili i preveli Alberto Toscano i Nina Power, a budući da je naklada već odavno rasprodana te da izdavačka kuća više ne postoji, odlučili su je ponuditi Backdoor Broadcasting Companyju za besplatno preuzimanje

Backdoor Broadcasting Company je “mobilni webcast servis” fokusiran na dokumentiranje znanstvenih istraživanja. Njihove usluge koriste sveučilišta i instituti kako bi snimke konferencija, izlaganja, radionica i seminara pripremili za javno dostupnu diseminaciju diljem svijeta. Arhiv u kojemu možete pronaći snimke Marka Fishera, Renate Salecl, Chantal Mouffe, Laure Mulvey i Slavoja Žižeka nalazi se ovdje, a budući da su iste zaštićene licencom Creative Commons, iste možete i dijeliti dalje. 

Izvor: BBC / Fotografija: John Minihan

Objavljeno
Objavljeno

Povezano