Artikulirana društva, preartikulirana javnost, maglovita politika

Tomislav Medak će u sklopu seminara suvremenih izvedbenih umjetnosti MASKA u Ljubljani održati predavanje temeljeno na Foucaultovom konceptu dispozitiva.

tomislav_medak_480
Predavanje naslovljeno Dispozitivi – artikulirana društva, preartikulirana javnost, maglovita politika održat će se u ponedjeljak, 7. ožujka, u Cankarjevom domu
Tomislav Medak osvrnut će se na Foucaultov koncept dispozitiva, koji tvrdi da postoje dva aspekta ili, u Spinozinim terminima, dva atributa društvene ontologije: praktični kojeg konstituiraju disciplinske institucije i epistemološki kojeg tvore diskursi, s time da jedan pretpostavlja i omogućuje drugi.
Medak će analizirati što se događa unutar fenomena komunikacijskog kapitalizma gdje se diskurs beskrajno reproducira, diskurs nad diskursom, naizgled nepovezani i autonomni od procesa konstrukcije društvenih institucija. Radikalna demokratizacija javnog govora, prouzrokovana novim medijima, čini se da raskida vezu između prakse i diskursa – više je govora, a manje novih praksi kroz koje se utječe na društvo.
“Moć je izborena iz diskursa”, ističe Medak. “Živimo u vremenu kad je diskurzivna hiperprodukcija u usponu – u politici, akademskim krugovima, umjetnosti, medijima, gdje bilo kakva institucionalna promjena nije više moguća – živimo u transfiksnom trenutku života u transformaciji. Koji je opseg djelovanja, političkog i umjetničkog, u ovoj neprozirnoj realnosti”.

Tomislav Medak filozof je koji se bavi konstelacijom suvremene političke filozofije, teorije medija i estetike. Koordinator je teorijskog programa i nakladničke djelatnosti Multimedijalnog instituta MaMa. Zagovaratelj je slobodnog softwarea i slobodne kulture. Član je plesne skupine BADco

Izvor: Maska 
Objavljeno
Objavljeno

Povezano