Osmišljavanje boljeg modela upravljanja prostorima

Od isteka ugovora o suupravljanju prostorima Filodrammatice i OKC-a Palach, Savez udruga Molekula razvija niz novih projekata i programa koji uključuju lokalnu zajednicu.

rijeka_filodrammatica_zizic_630 FOTO: Damir Žižić / izložba Izgradi platformu, koncept: Miranda Veljačić i Dinko Peračić/Platforma 9.81

Piše: Matija Mrakovčić

Davne 2013. budućnost riječke nezavisne kulturne scene izgledala je svijetlo i prosperitetno. Grad Rijeka dodijelio je prostor kluba Palach, dio prostora zgrade Filodrammaticae i prostor Marganova na korištenje bez naknade Savezu udruga Molekula na 5 godina. Savez je osnovan 2008. radi zagovaranja za bolje prostorne uvjete članica i drugih organizacija na nezavisnoj kulturnoj sceni. 

Odjel gradske uprave za kulturu htio je da Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi centri nezavisne i studentske kulture radi osnaživanja programskih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nezavisne kulturne scene, kao i poticanja Sveučilišta za osnivanje i rad Studentskog kulturnog centra. SKC tako preuzima vođenje galerijskog prostora Palacha. Grad je na sebe preuzeo režijske troškove grijanja, struje, vode i čišćenja za Filodrammaticu i grijanja za Palach. Dio prostora kluba Palach dan je u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Savez ne plaća najam i zauzvrat organizacijama civilnog društva i pojedincima u području suvremene umjetnosti i kulture te kulture mladih omogućuje korištenje prostora bez naknade. 

U tom periodu pojam društveno-kulturnih centara dobiva na važnosti, najavljuju se mogućnosti njihovog financiranja kroz programsko razdoblje 2014-2020 Europskog socijalnog fonda, u priču se uključuju Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH, Zaklada Kultura nova… Potom, 2016. Rijeka je proglašena Europskom prijestolnicom kulture za 2020. godinu te rastu očekivanja da će se upravo nezavisna scena kao proizvođač većine kulturnih događanja u gradu kroz taj program profilirati kao neizostavan akter kulturne slike grada, koji također zaslužuje i (su)upravljati “svojom” ustanovom ili institucijom. Krajem studenog 2017. otvoren je poziv za potporu razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi pod nazivom Kultura u centru, u sklopu Europskog socijalnog fonda, namijenjen financiranju daljnjeg razvoja modela sudioničkog upravljanja u kulturi ili razvoju aktivnosti suradnje i umrežavanja, uspostave ili razvoja modela gdje on još ne postoji.

Za projekt Žiroskop su Drugo more i partneri (Savez udruga Molekula, udruge Filmaktiv, Ri Rock i Prostor plus te Grad Rijeka) osigurali 2.416.102,66 kuna. Osim osmišljavanja boljeg modela upravljanja prostorima nezavisne kulture, iznos je to namijenjen za niz edukacijskih aktivnosti i rad community internetskog Radija Roža, a iz potrebe rješavanja problema nestabilnosti korištenja prostornih resursa za sve izvaninstitucionalne aktere u kulturi. Ishod su trebali biti ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva i javne uprave za sudioničko upravljanje te ojačan socijalni dijalog s posljedičnom uključenosti građana u upravljanje javnim resursima. 

Tijekom provedbe projekta Molekuli je istekao ugovor za upravljanje prostorima i on nikada nije ponovno potpisan – čeka se raspis novog natječaja. Do tog trenutka prostor Marganova zbog neadekvatnosti više nije u upotrebi niti se tamo organiziraju događanja, a Palach ostaje bez ugostitelja što povratno utječe na učestalost i posjećenost događanja. Od isteka ugovora o suupravljanju prostorima Molekula je partner s Gradom na različitim projektima te se temeljem njih produljuje korištenje tih prostora. U međuvremenu je izvršena revizija ugovora o su-upravljanju te je zaključeno da korisnici prostora trebaju plaćati sve režije osim struje te su one došle na naplatu retrogradno, za određene prostore čak do 2013. godine, što je dodatno otežalo, a u nekim segmentima i onemogućilo djelovanje i poslovanje Saveza.

Prijedlozi modela upravljanja do kojih su u sklopu projekta Žiroskop došli u Molekuli su javno-civilna ustanova po uzoru na zagrebački Pogon; dosadašnji model kojem bi se pridodalo Vijeće korisnika, odnosno uspostavio mehanizam participacije u odlukama oko vođenja prostora onih korisnika koji nisu u SU Molekula, ali rade programe u navedenim prostorima; te pronalaženje novog, trećeg prostora za nezavisnu scenu koji upravljački ne bi imao veze s Gradom. Prema pisanju Jelene Androić, u Gradu su odbacili mogućnost osnivanja hibridne ustanove iz nekoliko razloga. Nova ustanova u kulturi koju 2020. osniva  Grad, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, u svom statutu već ima “skrb” za izvaninstitucionalnu kulturu odnosno na pojedinim programima surađuje s nezavisnom scenom i ustupa joj korištenje nekih prostora. Nadalje, u slučaju osnivanja mješovite ustanove, Grad bi morao reorganizirati upravu odnosno delegirati zaposlenika da zajedno sa Savezom operativno sudjeluje u upravljanju prostorima, a za to nema kapaciteta. Naposljetku, Grad smatra da bi se osnivanjem hibridnog tijela nezavisna kultura institucionalizirala odnosno približila javnom sektoru. 

Ostaje za vidjeti na koji će način biti koncipiran novi natječaj za upravljanje prostorima Filodrammaticae i Palacha, no za sada je vidljivo da se kulturna politika Rijeke kreće u smjerovima komplementarnim onima na nacionalnoj razini. S jedna strane događa se intenzivna komercijalizacija sektora kroz naglasak na razvoj kreativnih industrija, s druge veće ulaganje u institucionalni oblik kulture, a oba su najveći zamah dobili kroz projekt Europske prijestolnice kulture. Projekt Žiroskop započeo je paralelno s pripremama za EPK. I kao što je globalna pandemija zaustavila događaje u Rijeci koji su trebali obilježiti kulturnu 2020. godinu, tako se i projekt većinom odvio u atmosferi zabrane okupljanja, fizičkog kontakta i zajedničkog rada. 

Pandemija je u sektoru kulture suštinski promijenila uvriježene modele rada te većinu događanja prebacila u online prostor, stoga je i koncept društveno-kulturnih centara, fizičkih mjesta okupljanja i razmjene zajednice, donekle izgubio na važnosti kod lokalnog stanovništva. Polovicu programa koji se odvijaju u prostorima kojima upravlja Savez organiziraju članice, dok drugu polovicu organiziraju vanjski korisnici. Savez nema programske aktivnosti jer se time bave pojedine članice zasebno: Drugo more suvremenom umjetnošću i diskurzivnim programom, RiRock glazbenim, Prostor plus scensko-izvedbenim, Filmaktiv audiovizualnim programom, a Delta 5 je umjetnički kolektiv.  

U sklopu projekta Forget Heritage, zajedno s Gradom je pokrenut projekt RiUse u prostoru u staroj zgradi Molekule na adresi Delta 5, za aktivnosti edukacije djece i mladih o temama klimatskih promjena i reciklažnih praksi te umjetničko-istraživački segment koji se bavi iskorištavanjem i ponovnom uporabom drvnog i plastičnog otpada. U prostoru na istoj adresi kojim je nekada upravljao Savez sada se nalaze umjetnički ateljei i prostori za probe, za koje pojedinci plaćaju najam. 

U kontekstu novih zahtjeva koji se postavljaju pred aktere nezavisne kulturne scene, pitanje zagovaranja za bolje i pravednije upravljanje javnim resursima te osiguranja održivosti kroz programe Europske unije, prvenstveno Europskog socijalnog fonda, ispostavljaju se ključnima za daljnji razvoj i održanje Saveza, uz uključivanje novih organizacija i korisnika u programe i prostore kojima Savez upravlja te će, ovisno o uvjetima natječaja čije se raspisivanje čeka kroz cijelu 2021, i nastaviti upravljati.

 

Članak je objavljen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje. Projekt je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Kurziv.  

 acf logo
Članak je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano