Publikacije

2021.

Na istom prostoru, ispred vremena: Umjetničke prakse na nezavisnoj kulturnoj sceni
ur. Matija Mrakovčić,
autori_ce tekstova: Bojan KrištofićIgor RužićDavorka Begović, Luka Ostojić, Igor MihovilovićLjubica Anđelković DžambićIva-Matija BitangaIva RosandićMarko StrpićDunja KučinacNikola MokrovićIvana Slunjski Irena Bekić
izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb 2021.

2020.

Trasiranje puta novim modelima upravljanja: uspjesi u limbu asimetričnih partnerstava
ur. Matija Mrakovčić i Mirela Travar
autori_ce tekstova: Andreja Žapčić, Anita Buhin, Dimitrije Birač, Filip Bojić, Hrvoje Pašalić, Jelena Androić, Martina Domladovac, Petra Marčinko, Robert Peharda, Tatjana Tomić
izdavači Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Operacija Grad, Zagreb 2020.

Studij slučaja: Praksa bez pravnog okvira
Analiza modela sudioničkog upravljanja u šest kulturnih centara grada Zagreba

ur. Marija Krnić i Matija Mrakovčić
istraživački i autorski tim: Ana Žuvela, Davor Mišković, Hana Sirovica, Katarina Pavić
izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Operacija Grad, Zagreb 2020.

2019.

Sitni vez društvene promjene: Od prostora inkubacije do prostora participacije
ur. Ivana Pejić i Matija Mrakovčić,
izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb 2019.

Kritika u tranziciji – Pojmovnik kritike vizualnih umjetnosti
ur. Miha Kelemina, Vesna Milosavljević, Lujo Parežanin, Elena Veljanovska
autori_ce: Maja Ćirić, Kaja Kraner, Bojan Krištofić, Vesna Milosavljević, Stanimir Panayotov, Vesna Vuković
prijevodi: Miona Muštra
izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb 2019.

Nepotisnuta subjektivnost – Pojmovnik kritike izvedbenih umjetnosti
ur. Marija Krnić, Lujo Parežanin
izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb 2019.

Čitajmo između redaka – Priručnik za razvoj medijske pismenosti

Zagreb, 2016, izdavači Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva i GONG, urednice Antonija Letinić, Martina Horvat, Janja Sesar i Matija Mrakovčić; drugo izdanje, Zagreb, 2018.

Publikacija Čitajmo između redaka – Priručnik za razvoj medijske pismenosti nastala je razvojem i nadogradnjom obrazovnih aktivnosti za učitelje i mlade koje dulji niz godina organiziraju i provode udruge GONG i Kurziv. Nakon niza provedenih edukacija održali smo nekoliko sastanka i javnih događaja – konferenciju i edukacije s ciljem razmjene iskustava i ideja zainteresiranih stručnjakinja i stručnjaka iz organizacija civilnog društva, škola i drugih ustanova te iz akademske zajednice. Ova je publikacija rezultat prikupljenih iskustava i znanja, kao i prijedloga naših suradnika, a kroz buduće je suradnje planiramo nastaviti razvijati.

Publikacija obuhvaća pet tematskih poglavlja: medijsko obrazovanje i pismenost; abeceda medijskog polja: medijski sustav i politika; kritičko čitanje medija; produkcija – stvaranje medijskog sadržaja; javne komunikacije o obrazovnima aktivnostima i aktivnostima u zajednici. Svaka tema obrađena je u teorijskom dijelu nakon kojeg su navedeni korišteni izvori koji su ujedno i preporuke za daljnje istraživanje pojedine teme, a nakon toga i preporuke vježbi za mlade koje su primarno namijenjene srednjoškolskom uzrastu, ali ih edukatori – učitelji i treneri – mogu prilagoditi i za druge dobne skupine mladih. Drugo izdanje nadograđeno je novim elementima koji su prepoznati kao relevantni u aktualnim medijskim previranjima – u prvom redu sadržajem vezanim uz lažne vijesti, provjeravanje činjenica (fact-checking) i obradu različitih vrsta dezinformacija. Na kraju publikacije nalazi se pojmovnik sa sažetim informacijama o ključnim pojmovima koji se spominju u publikaciji te popis korištene i preporučene literature.

Autori i autorice tekstova u priručniku su Martina Horvat, Antonija Letinić, Janja Sesar, Jelena Berković, Matija Mrakovčić, Martina Kontošić, Vatroslav Miloš, Domagoj Morić i Ana Benačić, a uredile su ga Antonija Letinić, Martina Horvat, Janja Sesar i Matija Mrakovčić. Dizajn i prijelom potpisuju Bernarda Cesar i Marija Juza.

Drugo, dopunjeno izdanje preuzmite ovdje.

2015.

Između velikih i malih priča, zbirka kolumni objavljivanih od 2005. do 2014. u rubrici Poptika na portalu Kulturpunkt.hr

Zagreb, 2015, uredila Janja Sesar, izdavač Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Poptika se bavila različitim trendovima i pojavama u kulturi, politici i društvu, a njezin su oblik, stil i teme uvelike oblikovali njezini autori i autorice. Komentar i problematiziranje tih trendova i pojava povezuje sve tekstove, bilo da se radi o šaljivo-satiričnim, blogovskim formama bilo o klasičnim novinarskim komentarima i analizama. Autori i autorice, teme, pristupi i stilovi reflektiraju i život portala, odnosno njegove promjene i razvoj, ali i poteškoće na koje je nailazio.

Ova je knjiga nastala na platformi Ebooklib. Knjigu je izradio Aleksandar Erkalović, programer s velikim iskustvom na razvoju različitih softvera za kompjuterske igre, financijske aplikacije, umjetničke projekte, analize web-stranica i drugo. Trenutačno je glavni programer u razvoju platforme Booktype, open source-platforme koja omogućuje jednostavno kreiranje e-knjiga. Bio je dugogodišnji programer portala Kulturpunkt.hr. Više o njemu i njegovom radu možete saznati na http://www.binarni.net/.

Grafičko oblikovanje potpisuje Tina Ivezić.

Knjigu možete preuzeti ovdje. Format za Kindle preuzmite ovdje.

 

***

Franco Moretti, Građanin: između povijesti i literature
Zagreb, 2015, izdavači Multimedijalni institut i Kulturtreger, u suradnji s Kurzivom

Franco Moretti, talijanski teoretičar književnosti i kritičar marksističkog pedigrea, u svom dosadašnjem radu posvetio je posebno mjesto povijesti razvitka romaneskne forme, odnosno romana kao dominantne književne vrste “modernog” svijeta. Povijest romana Moretti je obrađivao iz raznih rakursa, iz čega su proizašli naslovi i radovi koji su kroz  književnopovijesnu, sociološku, psihoanalitičku, pa i geografsku analizu stvorili opus tekstova koji kroz svoju multidisciplinarnost zorno pokazuje kompleksno biće romana kao vrste.

Njegova posljednja knjiga Građanin: između povijesti i literature (“The Bourgeois: Between History and Literature”, Verso, 2013.), koju objavljuje Multimedijalni institut u suradnji s Kulturtregerom i Kurzivom, pruža uistinu jedinstven pogled na genezu romana kao građanske književne vrste te proze kao “prvog i pravog građanskog stila”. U Građaninu Moretti detaljno i s velikom analitičkom preciznošću supostavlja povijesni i književni niz u nastojanju da prikaže ulogu proze, napose romana, u predstavljanju ali i izgradnji građanskog identiteta počevši od industrijskog kapitalizma u 18. stoljeću pa sve do solidifikacije građanstva koncem 19. stoljeća u vladajuću, kapitalističku srednju klasu.

Tekst je prevela Iva Gjurkin, a svezak je oblikovao Dejan Dragosavac Ruta.

2010.

Dizajn i nezavisna kultura
Zagreb, 2010, uredili Dea Vidović i Maroje Mrduljaš, izdavači: Savez udruga Klubtura i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva u partnerstvu s izdavačkom kućom UPI2M BOOKS

Budući da se dizajn pokazao kao važan partner nezavisnoj kulturi bilo je važno ispitati njihovu vezu koju Maroje Mrduljaš tumači ‘kroz nastojanje da se oba polja međusobno podupiru i uzajamno potvrđuju upravo kroz zajednički poziv za društvenim napretkom’. Publikaciju otvara tekst Nezavisna kultura u Hrvatskoj (1990-2010) Dee Vidović u kojem, bez namjere da napravi sveobuhvatan uvid u razvojne aspekte nezavisne kulture, pokušava naznačiti tijek njenog razvoja i ulogu rada ovog kulturnog polja. Maroje Mrduljaš tekstu Dizajn i nezavisna kultura analizira inovativne i istraživačke koncepcije i estetike u dizajnu vizualnih komunikacija u području alternativnih, progresivnih i nezavisnih društvenih, posebno kulturnih praksi. Uz ocrtavanje pojedinih povijesnih referenci, Mrduljaš razmatra period od sredine 1980-ih do danas, prateći razne tendencije i mijene na dizajnerskoj sceni koje su specifične za Hrvatsku ali su i refleksija internacionalnih tendencija. Riječ je o periodu kada dizajnerska disciplina doživljava ekspanziju kao društveni fenomen ali i u Hrvatskoj prolazi kroz fazu strukovne konsolidacije. U kronološko-problemskoj analizi, Mrduljaš raspoznaje poveznice između nezavisne kulture i grafičkog dizana, a unutar specifičnih okolnosti ‘trajnog stanja nestabilnosti društvenog konteksta’ u Hrvatskoj. Taj često sinergijski suodnos se razvija kroz dva osnovna pravca: prvi se odnosi na izgradnju i kultiviranje suvremenog vizualnog jezika kojim medijski komuniciraju različiti protagonisti i prakse u okviru polja nezavisne kulture, a drugi na proširenje polja dizajna unutar kojeg se osmišljavaju cjeloviti projekti i akcije čime dizajn zauzima aktivniju i samostalniju društvenu ulogu.

U nastojanju da se prostor otvori i samim praktičarima dizajna publikacija donosi niz razgovora s dizajnerima i dizajnericama, zahvaćajući nekoliko generacija od 1980. do danas – Željko Serdarević, Dejan Kršić, Dejan Dragosavac Ruta, Močvara dizajn tim – Slobodan Alavanja, Igor Hofbauer i Darko Kujundžić, Damir Gamulin Gamba, Dora Bilić i Tina Müller, Dora Budor i Maja Čule te Rafaela Dražić. Razgovore su vodili Martina Budimir, Maroje Mrduljaš, Ana Šilović i Dea Vidović. Publikaciju su dizajnirali Dario Dević i Hrvoje Živčić, a izvršna urednica je Antonija Letinić.

Publikacija o dizajnu i nezavisnoj kulturi izdana je kao dio projekta U fokusu – In Focus of Kulturpunkt.hr. Let’s Talk Art, Design & Media — Critics or Analytics koji je podržalo Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske u RH. Projekt je, između ostalog, zamišljen i kao arhiv ideja i praksi nezavisne kulture od 1990. do 2010. godine, a temeljen je na činjenici da kulturni i umjetnički projekti, organizacije, autori i umjetnici čiji se rad smatra inovativnim, istraživačkim, progresivnim i emancipatorskim, nisu dobili zadovoljavajuću medijsku recepciju niti kritičku refleksiju.

***

From Consideration to Commitment: Art in Critical Confrontation to Society (Belgrade, Ljubljana, Skopje, Zagreb: 1990-2010) 

Publikacija sagledava kritičke, istraživačke i prema suvremenom civilizacijskom trenutku orijentirane prakse suvremene likovne umjetnosti koje od 1990-ih godina do danas djeluju u kontekstu nezavisne kulturne scene, ali su prisutne i u institucionalnom okviru u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

Autori kroz 4 bloka – Sve je povezano (Hrvatska), Zatvoreni krug (Srbija), Isti prostor – drugo vrijeme (Slovenija) i Mogućnosti kritičke umjetnosti (Makedonija), iscrtavaju političke, društvene, ekonomske i kulturne promjene lokalnih konteksta. Svaki blok usmjeren je na prakse i kontekst jedne zemlje, odnosno glavnoga grada kao primarnog fokusa, a pored uvodnih članka autora bloka, donosi i razgovore sa sugovornicima (umjetnicima, teoretičarima, kustosima, organizatorima…) koji na temelju svojih iskustva, rada i znanja, doprinose bilježenju ovih umjetničkih praksi. Blokovi se bave prije svega beogradskom, ljubljanskom, skopskom i zagrebačkom scenom, u nastojanju da se, koliko je god to moguće, predstavi plodna i kreativna produkcija tih gradova, bez namjere da se stvori modernistički ujednačena zbirka tekstova.

Projekt LTCA preispitivao je od 2009. godine, kroz različite forme javnih događaja kritičke prakse kulture, umjetnosti i medija. Pored okruglih stolova i javnih intervjua, koji su održani u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Zagrebu, tokom trajanja projekta, objavljeni su i intervjui i tekstovi na portalima partnera u projektu. Publikacija je objavljena na lokalnim jezicima (hrvatski, makedonski, slovenski i srpski), te u engleskom prijevodu iz potrebe da se međunarodnoj publici omogući bolji uvid u suvremene umjetničke prakse postjugoslavenskih gradova. Publikacija je dostupna u elektronskom obliku na stranicama projekta LTCA, kao svojevrsna platforma dana na raspolaganje javnosti, u želji da potakne daljnje prikupljanje i vrednovanje umjetničkog i kulturnog djelovanja u poslednjih 20 godina, kako u ova četiri grada, tako i u onima koji, na žalost, iz financijskih razloga, nisu mogli biti uključeni u projekt.

Publikacija je nastala kao dio dvogodišnjeg regionalnog projekta Let’s Talk Critic Arts (LTCA) koji je pokrenuo portal za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org (Udruženje građana SEEcult.org) iz Srbije, u suradnji s portalom Artservis.org (Centar za savremenu umetnost – SCCA Ljubljana) iz Slovenije, Forumom Skopje iz Makedonije i portalom Kulturpunkt.hr (Savez udruga Klubtura i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva) iz Hrvatske uz podršku Evropske kulturne fondacije (ECF) i nacionalnih/lokalnih institucija i donatora.

 

***

(Un)Learning Together – Discourses, Moments and Conflicts that Make World Bigger Than the World of Art

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb, u suradnji s SCCA Ljubljana (Slovenija), Schnittpunkt Verein für Ausstellungstheorie und – praxis (Austrija), te Jagiellonsko sveučilište iz Krakova (Poljska)

(Un)Learning Together – Discourses, Moments and Conflicts that Make World Bigger Than the World of Art strukovna je čitanka koja okuplja sadržaje nastale kroz projekt World of Art. Models of Training and Collaboration in Contemporary Arts. Projekt, pokrenut na inicijativu SCCA Ljubljana (Slovenija), uz nositelja projekta provodile su organizacije Schnittpunkt Verein für Ausstellungstheorie und – praxis (Austrija), Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Hrvatska) te Jagiellonsko sveučilište iz Krakova (Poljaska).

Projekt se bavio istraživanje praksi neformalnog i formalnog obrazovanja u područjima kustoskih studija, muzejskih studija, kritičkih istraživanja umjetničkih praksi te prezentacije suvremene umjetnosti, a zaključen je publikacijom – čitankom (Un)Learning Together – Discourses, Moments and Conflicts that Make World Bigger Than the World of Art. Čitanka je podijeljena u dvije osnovne cjeline prema kojima je vizualno i strukturirana. Tako je lijeva strana nasloljena Thinking about Curatorial Agency: Theories for a curatorial practice i donosi teorijske tekstove i promišljanja o razvoju i ulozi kustoskih praksi kao i razgovore s praktičarima u polju suvremene vizualne umjetnosti i kustosima. Desna strana publikacije, naslovljena How to learn from gaps and jump between the lines: Chronology of the project okuplja iskustva, materijale te izbor radova polaznika edukacijskih programa nastale kroz projekt. Publikaciju zaključuje poglavlje P&S – People and Spaces u kojem su predstavljene organizacije uključene u projekt i nositelji pojedinih edukacijskih programa.

Publikacija je višejezična i objavljena u elektroničkom obliku. Tako su teorijski materijali mahom na engleskom jeziku, dok su iskustva prikupljena tijekom projekta na jezicima kojima su polaznici bilježili svoja opažanja.