Izlaganje u galeriji Kulturnog centra Trebinje

KC Trebinje raspisuje natječaj za umjetničko izlaganje u 2024. godini.

Natječaj KC Trebinja otvoren je za samostalne i autorske izložbe, kao i za kustoske izložbe/projekte, za umjetničke prezentacije, projekcije, promocije i diskusije. Izabrani projekti moraju biti spremni za realizaciju izložbenog programa od 1. ožujka 2024. godine, a termini izlaganja bit će naknadno utvrđeni. Umjetnici se prijavom obavezuju da će realizirati projekte koji su prihvaćeni na natječaju. Ukoliko autori znatno promijene odobreni projekat, Kulturni centar zadržava pravo ne prihvatiti izmjene.

Kulturni centar Trebinje osigurava:

  • PR aktivnost
  • Boravak u Trebinju za vrijeme postava i otvaranja izložbe
  • Dostupnu tehničku opremu (detalji će biti dogovoreni sa autorom_icom)

U prijavi je potrebno priložiti:

  • podatke o izlagaču_ici ili izlagačima_cama (ime i prezime, važeća mail adresa i broj telefona)
  • opis projekta (do 2 stranice)
  • tehničku specifikaciju projekta
  • vizualnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se natječe ili linkova na video radove)
  • kratku biografiju

Prijave se vrše putem maila, a navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u obliku PDF dokumenta manjeg od 10 MB.

Dokument se neće razmotriti ako u nazivu nisu navedeni: naziv projekta, ime i prezime te godina nastanka.

Više informacija o natječaju potražite ovdje. Rok za prijave je 15. prosinac.


Povezano