Vizualne umjetnosti

Otvoren je poziv na natječaj za izlaganje u Galeriji Događanja tijekom 2017. godine.

Otvoren je poziv na natječaj za izlaganje u Galeriji Događanja tijekom 2017. godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti umjetnici svih vizualnih područja, a rok prijave je 15. lipnja 2016. godine.

Prijava treba sadržavati opis projekta (maksimum jedna kartica teksta), vizualne materijale koji se predlažu za izlaganje (jpg), životopis, popis dosadašnjih izložbi i kontakt. Ako umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, treba navesti njihove nazive.

Prijave se trebaju poslati na mail adresu, a popis odabranih kandidata bit će objavljen na web stranici


Povezano