Socijalizam na klupi

Centar za kulturna i povijesna istraživanja socijalizma organizira znanstveni skup u Puli te poziva na prijavu radova. 

Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava u Puli od 5. do 7. prosinca  organizira Centar za kulturna i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) u suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila i udrugom Sa(n)jam knjige u Istri. CKPIS ovim skupom sudjeluje u oblikovanju dijela programa 19. pulskoga sajma knjiga, čija će tema ove godine biti socijalizam.

Namjera organizatora je okupiti istraživače koji će raspravljati o temama koje su se pokazale nezaobilaznima za artikulaciju suvremene povijesti prostora koji je do početka 1990-ih činio Jugoslaviju. Politika modernizacije i razvoj suvremenog industrijskog društva u njegovim mnogobrojnim aspektima neodvojivi su od gotovo pola stoljeća povijesti samoupravnoga socijalizma. Široko postavljenom temom, koja počiva na kulturološkim i povijesnim istraživanjima u okrilju humanističkih znanosti, na znanstvenom se skupu želi potaknuti dijalog o svim aspektima kulture, povijesti i politike jugoslavenske federacije te ponuditi dinamične i komparativne interpretacije događaja, procesa i fenomena koji su oblikovali suvremeni identitet kako jugoslavenskih republika pod vlašću komunista, tako i neovisnih zemalja u razdoblju postsocijalizma.

Prijave će se zaprimati do 1. travnja. Dodatne informacije dostupne su ovdje


Povezano