Bacači sjenki

Bacači sjenki pozivaju na prijave za radno mjesto voditelja/ice ureda udruge.

Uvjeti radnog mjesta su minimalno završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, odnosno završen studij i stečena VSS prema ranijim propisima; aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu te poznavanje još jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint); iskustvo u vođenju financijskog i administrativno-pravnog poslovanja Poslodavca; sposobnosti za suradnju, uspješno ustrojavanje, djelotvorno koridiniranje programa i projekata organizacije te suradnju; sposobnost koordinacije, poznavanje i razumijevanje umjetničkih i kulturnih projekata posebice u nezavisnom kulturnom sektoru; želja za timskim radom, učenjem i usavršavanjem vlastitih sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis, motivacijsko pismo, ovjerenu presliku relevantne diplome (sukladno uvjetima), uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana) te izvadak iz e-radne knjižice koji dokazuje radno-pravni status prijavitelja. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i navedenih u uvjetima natječaja. Nakon testiranja bit će obavljen i intervju sa kandidatima koji su odabrani u uži izbor.

Kandidati koji su izabrani u uži izbor bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o mjestu testiranja koje će se održati dana 23. svibnja u Zagrebu od 10 do 12 sati. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu. Identičan je uvjet predviđen i za provedbu intervjua na koji će biti pozvani izabrani kandidati. Intervjui će biti održani 26, 27 ili 28. svibnja u skladu s kandidatima dogovorenom rasporedu.

Prijave se zaprimaju putem elektroničke pošte, do četvrtka, 21. svibnja.


Povezano