Emancipatorske prakse

četvrtak, 02.02.2012. - četvrtak, 02.02.2012.
MSU_500
U postavu izložbe Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950-1974., na prvom katu u razgovoru o emacipatorskim praksama u razdoblju socijalističkog modernizma sudjeluju: Biljana Kašić, politologinja; Sonja Briski Uzelac, povjesničarka umjetnosti; Jagoda Kaloper, likovna umjetnica i glumica; Ljiljana Kolešnik i Dean Duda, suautori izložbe i moderatori razgovora.
Duh  šezdesetih postaje simbol buntovništva i sloboda na pojedinačnoj i društvenoj razini. Studentski nemiri 1968. nisu mimoišli ni jugoslavenska sveučilišna središta. Posrijedi je kolektivni, masovni i izvaninstitucionalni otpor usmjeren na promjenu postojećeg stanja i društvenih odnosa. Koji su dosezi političkih i umjetničkih emanicipatorskih praksi u razdoblju socijalističkog modernizma? Kako se socijalizam odnosio prema vrijednostima novih društvenih pokreta u vrijeme intenzivne antiratne i antinuklearne kampanje, borbe za rasnu ravnopravnost, feminističkog pokreta i nove ljevice, kontrakulture, seksualne revolucije, psihodelije i Woodstocka, jugoslavenskoga crnog vala i časopisa Praxis?
Tribina će biti održana u petak, 3. veljače u 16.30 sati.

 


Povezano