Sa(n)jam knjige u Istri

srijeda, 04.12.2013. - subota, 14.12.2013.
sanjam_knjige_13_630

Devetnaesti Sa(n)jam knjige u Istri bit će održan od 5. do 15. prosinca u pulskom Domu hrvatskih branitelja

Tema i žarišta 19. Sa(n)jma isprepletena su društvenim, kulturalnim i književnim kontekstima fenomena socijalizma. Europa, i u njoj Hrvatska, riješila se, povijesno gledajući, relativno nedavno socijalizma i preostaje joj kritičko sjećanje na razdoblje većini nemile ideologije. Socijalizam na klupi tema je koja otvara široku paletu povijesnih, političkih, ekonomskih, društvenih i kulturnih, prije svega, kritičkih razmatranja državnoga i samoupravnoga socijalizma, njegovih posljedica i pomodarskih nostalgija.

Tema Socijalizam na klupi bit će obrađena u suradnji s Centrom za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, pod vodstvom Igora Dude, Lade Duraković, Borisa Koromana i Andree Matošević. Znanstveno-humanistički pristup temi predstavlja snažan impuls i priliku ulaska u sadržajan, epistemološko-metodološki i hermeneutički dijalog s istraživačima socijalizma, ali i svojevrstan manevar detabuiziranja “nepoćudne teme” koja je dugo vladala hrvatskim znanstvenim prostorom. 

Sva programska sajamska događanja, žarišno fokusirana na teme Suvremena ruska književnost i Vojvodina – Regija u Regionu ticat će se neposredno središnje teme. Suvremena ruska književnost bit će realizirana u suradnji s Katedrom za ruski jezik i Odsjekom za istočnoslavenske jezike i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u programu će gostovati neka od najznačajnijih imena suvremene književne i kulturne ruske scene, koji će predstaviti Rusiju iz vizure ljudi koji je žive u stvarnosti svoga bivanja. Aktualna ruska književna scena otvara mnoga društvena, politička i filozofska pitanja koje sa sobom nosi postsocijalistička Rusija. Selektorica je programa Ivana Peruško, u suradnji sa Živom Benčić-Primc i Jasminom Vojvodić.

Manifestacija Dani Vojvodine u Istri ove će godine većinu svog programskog sadržaja održati na Sa(n)jmu pod nazivom Regija u Regionu. Suvremena kulturna scena Vojvodine predstavit će se intermedijskim pristupom, koncertom, izložbom i filmom, a žarišno će ticati i tematsku sajamsku odrednicu na raspravama za okruglim stolovima i predstavljanjima autora.

Program pronađite na službenim stranicama Sa(n)jam knjige u Istri.Povezano