I to je pitanje kulture?

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt I to je pitanje kulture? usmjeren je na jačanje sustavnog izvještavanja o pristupu i sudjelovanju u kulturi različitih ranjivih skupina s ciljem senzibilizacije javnosti o izazovima s kojima se one suočavaju, ali i afirmacije njihovih kulturnih potreba i povećanja njihove socijalne uključenosti. Projekt pritom fokus stavlja na mlade, slijepe i slabovidne, migrante, siromašne i Rome kao skupine kod kojih se participacija u kulturi prelama na specifične načine. Projektom konkretno želimo povećati kapacitete medijskih radnika za prepoznavanje važnosti pristupa i sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina, kao i izazova s kojima se one suočavaju te povećati vidljivost ranjivih skupina u društvu kroz iscrpnu produkciju istraživačkog i analitičkog medijskog sadržaja.

Medijski radnici bit će osposobljavani tijekom sedam dvodnevnih radionica – pet tematskih, posvećenih svakoj od skupina, te dviju posvećenih metodama istraživačkog novinarstva. Radionice će se provoditi u suradnji s ključnim organizacijama koje djeluju u području zaštite i zagovaranja prava ranjivih skupina na koje se projekt fokusira. Tako educirani medijski radnici do kraja provedbe projekta će proizvesti 144 istraživačka i tematska teksta, kao i 30 podcasta na teme povezane sa sadržajem radionica. Sav sadržaj bit će objavljen na portalima booksa.hr i Kulturpunkt.hr.

Projekt provode Udruga za promicanje kultura Kulturtreger kao nositelj i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva kao partner, u razdoblju od kolovoza 2020. godine do srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.342.674,05 HRK, od čega 1.141.272,94 HRK sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. 

Više o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete saznati ovdje, a o Europskom socijalnom fondu na ovoj poveznici.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Udruge za promicanje kultura Kulturtreger.