Skrb kao neposluh

Nasuprot režimu koji skrb kriminalizira, prakse piratske skrbi nastoje propitivati, politizirati i suprostaviti se nepravednom uskraćivanju brige o potrebama ljudi i njihovog okoliša.

pripremio:
Matko Vlahović
262144279_411538233872382_3507603848656059050_n

Foto: Facebook/Pirate care

Pripremio: Matko Vlahović

Multimedijalni institut i kustoski kolektiv Što, kako i ta koga / WHW u Galeriji Nova organiziraju izložbu Piratska skrb: Pregled praksi. Izložba pruža pregled suvremenih i historijskih praksi piratske skrbi, a prati ju i online javni seminar o povijesnim primjerima zdravstvene skrbi kao društvenog otpora Zdrastvena skrb kao neposluh.

Polazište za izložbu je Silabus piratske skrbi, korpus pedagoških materijala, koji je nastao kroz proces kolektivnog pisanja s četrnaest protagonista/ica s ciljem aktiviranja kolektivnih praksi učenja. Piratska skrb dokumentira i podupire procese učenja iz sve učestalijih oblika aktivizma u kojima se susreću “skrb” i “piratstvo”, aktivizma koji pokušava na nove i inovativne načine intervenirati u jedan od većih izazova današnjice – “krizu skrbi”. Skrb je danas, kao politički i kolektivni kapacitet društava da se brinu o potrebama ljudi i njihovog okoliša, često dovedena u pitanje ili čak kriminalizirana. Nasuprot tom režimu koji uskraćuje skrb, bitna odrednica praksi piratske skrbi je spremnost da otvoreno krše zakone i pravne režime kad god ti zakoni i režimi onemogućuju solidarnost te da taj neposluh politiziraju i time dovode u pitanje status quo. Taj neposluh i politiziranje čine te prakse piratskom skrbi.

Piratska skrb razvija se u sklopu transnacionalnog istraživačkog projekta i mreže protagonista/ica piratske skrbi koji/e se suprotstavljaju kriminalizaciji solidarnosti i zalažu za zajedničke infrastrukture skrbi. Projekt su 2018. godine inicirali Valeria Graziano, Marcell Mars i Tomislav Medak, a prethodno je prezentiran u sklopu programa Europske prijestolnice kulture ­– Rijeka 2020. u produkciji Drugog mora. Dok je riječka izložba predstavila inicijative koje su dokumentirane u Silabusu, u Zagrebu će biti predstavljen širi dijapazon praksi piratske skrbi.

Tijekom izložbe umjetnica Maddalena Fragnito i Piratska skrb digitalizirat će i kreirati mrežnu zbirku tekstova koji dokumentiraju rad radikalnih talijanskih reformista zdravstvenog sustava Giulija Maccacara i Franca Basaglie, kao i drugih pokreta za prava pacijanata u Italiji 1970-ih. Seminar će pak okupiti praktičare/ke, aktiviste/ice, i istraživače/ice koji/e će prezentirati različite historijske epizode kolektivnog djelovanja, samoorganiziranja i otpora protiv uskraćivanja, nedostupnosti i nedemokratičnosti zdravstvene skrbi. Izlagači/ce će predstaviti primjere partizanskih bolnica u Drugom svjetskom ratu i njihovog utjecaja na poratno jugoslavensko zdravstvo, talijanskog pokreta za deinstitucionalizaciju zdravstva i borbe za prava pacijenata u 1970-ima, kao i solidarnih klinika koje su nastale tijekom Grčke dužničke krize 2010-ih.

Detaljan raspored dostupan je ovdje.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura solidarnosti koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano