Abeceda nezavisne kulture

dokumentacijski_630

/Scroll down for English version/

Abeceda nezavisne kulture projekt je započet 2009. godine kao višegodišnji proces istraživanja i historiziranja nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj od 1990. do danas, i to kroz formu tekstova i intervjua s protagonistima scene koji se objavljuju na portalu Kulturpunkt.hr u arhivu Abeceda nezavisne kulture, javne otvorene razgovore sa sudionicama dinamičnih zbivanja na nezavisnoj kulturnoj sceni širom zemlje te kroz otvaranje prvog Centra za dokumentiranje nezavisne kulture koji se nalazi u književnom klubu Booksa u Zagrebu.

Nakon prve faze projekta koja je obuhvatila intervjuiranje protagonista nezavisne kulture u nekoliko hrvatskih gradova, Kurziv je u okviru ovoga projekta započeo suradnju s Kulturtregerom, s ciljem da se što konkretnije i sveobuhvatnije odgovori na ovaj kompleksni zadatak istraživanja, bilježenja, historiziranja te dokumentiranja raznolikih progresivnih, eksperimentalnih, subverzivnih i alternativnih kulturnih i umjetničkih praksi koje nisu dio dominantnih kulturnih tokova visoke i potrošačke kulture, a koje su u posljednjih dvadeset godina uglavnom vezane uz djelovanje samoosnovanih organizacija na polju nezavisne kulture. Tijekom 2012. projekt nastavlja istraživanje u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima u kojima organiziramo otvorene razgovore s protagonistima nezavisne kulture u lokalnim sredinam i radimo dubinske intervjue koji se potom objavljuju na portalu Kulturpunkt.hr. Centar za dokumentiranje nezavisne kulture u klubu Booksa je baza materijala u nastajanju s brojnim novinama, knjigama, fanzinima, katalozima, audio i video materijalima koji su producirani na nezavisnoj kulturnoj sceni u posljednjih dvadeset godina. Rad ovog Centra je zamišljen kao dugogodišnji proces prikupljanja i obrade podataka, njihove digitalizacije i katalogizacije.

Projekt Abeceda nezavisne kulture predstavlja dugoročan proces otvorenog kraja koji će sadašnjim i budućim naraštajima biti dostupan u fizičkom i virtualnom prostoru – Centru u klubu Booksa i trajno dostupnoj online bazi intervjua i tekstova na portalu Kulturpunkt.hr.

 

Više o Centru za dokumentiranje nezavisne kulture:

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture svojim se djelovanjem zalaže za poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, kritičnost i društveni angažman. Građa centra u cijelosti je dostupna javnosti.

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture prvenstveno je namijenjen projektima:

• udruga građana;
• umjetničkih organizacija;
• mreža i platformi
• neformalnih grupa i inicijativa;
• umjetnika i pojedinaca

Centar prikuplja građu iz sljedećih područja:

• suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena itd.);
• urbana kultura;
• novi mediji i tehnologije;
• interdisciplinarni kulturni projekti;
• suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja;
• arhitektura i urbanizam
• kulturne politike;
• edukativni programi iz gore navedenih područja.

Centar ne dokumentira građu koja se odnosi na religijske programe i projekte u organizaciji udruga ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera, odnosno koji promiču pojedinu religiju. Također se ne dokumentira građa projekata političkih stranaka, odnosno organizacija koje promoviraju određenu političku opciju ili stranku.

Centar se trenutno nalazi u prostoru Kluba Booksa.
Adresa: Martićeva 14d, ZAGREB
Radno vrijeme: petkom od 11 do 19 sati
Kontakt: centar.booksa[at]gmail[dot]com

Molimo da ne donosite materijale za Centar bez prethodnog dogovora.

Za detaljnjije informacije vezano uz projekt Abeceda nezavisne kulture možete kontaktirati koordinatoricu organizacije, Matiju Mrakovčić,  matija[at]kulturpunkt[dot]hr.
 
About ABC of Independent Culture
 
ABC of Independent Culture is a project dedicated to following the development of the independent cultural scene in Croatia both in online space on web portal Kulturpunkt.hr and in offline space through discussions and in the archive of the Centre for documenting independent culture. ABC of Independent Culture is the continuation of In focus (U fokusu) project started by non-profit organization Kurziv in 2009 as a long term project in research and keeping track of the historical development of the independent cultural scene in Croatia from 1990 to today. The project consisted in publishing interviews and texts on the mentioned scene on the Kulturpunkt.hr portal under the section titled In focus (U fokusu), organizing public discussions with the protagonists of the dynamic independent scene throughout Croatia and opening of the first Centre for documenting independent culture located in Book club Booksa in Zagreb. 
 
After this initial phase of the project consisting in interviewing the protagonists of independent culture in various Croatian cities, Kurziv started a cooperation project with Kulturtreger, with the aim of covering in a concrete and all-encompassing way the process of investigating and registering the various progressive, experimental, subversive and alternative artistic and cultural practices occurring outside the dominant consumerist culture, achieved mostly through independent organizations in the past twenty years. During 2012, along with the continuation of previous efforts in doing interviews and data collecting, a physical database of the various newspapers, books, fanzines, catalogues, audio and video materials, was established in the space of the Book club Booksa. 
 
The Centre for documenting independent culture is conceived as a long-term open-ended process of collecting, processing, digitalization and cataloguing of relevant data in the field. This data is available to future generations both in online and offline spaces – in Book club Booksa and in the database of texts published on Kulturpunkt.hr web portal. 
 
The Centre advocates human rights and civil liberties, critical approach and social engagement. The data collected for the Centre is open to the public. 
 
The Centre is intended for:
• Civil society associations
• Artistic organizations
• Networks and platforms
• Informal groups and initiatives
• Artists and individuals
 
The Centre collects dana from the fields of:
• Contemporary art (visual arts, film, performing arts, literature, music etc.)
• Urban culture
• New media and technologies
• Interdisciplinary cultural projects
• Contemporary artistic, social and cultural theory investigations