Izdavaštvo i mediji

Filozofski fakultet u Rijeci pokreće sveučilišni doktorski studij pod nazivom Izdavaštvo i mediji.

tiskara_630

Punog naziva “Izdavaštvo i mediji: studiji izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta”, humanističko težište ovoga programa oslanja se u prvom redu na jezičnu, literarnu i kulturološku problematiku uz interdisciplinarno širenje prema srodnim disciplinama. Poštuje se činjenica da su izdavački studiji (Publishing studies) interdisciplinarno polje znanja koje se prožima i s medijskim studijima (Media studies), s usmjerenošću izdavačkim (knjižnim, novinskim, časopisnim i dr.) te drugim jezičnim i medijskim praksama. 

Program s jedne strane razvija znanja i kompetencije potrebne za provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja u polaznim humanističkim disciplinama koje čine platformu predložena doktorskoga studija, dok se s druge strane orijentira profiliranju interdisciplinarnoga presjeka polaznih disciplina, a time i znanstvenome osmišljavanju primjene ostvarenih znanstvenih uvida na izdavačke i medijske studije. Insistira se na provođenju temeljnih znanstvenih istraživanja, te na zahtjevnoj zadaći znanstvene razrade aspekata primjene temeljnih znanstvenih spoznaja na unapređivanje procesa i modela suvremenoga izdavaštva u jezičnom, književno-kulturnom i globalnom medijskom kontekstu. Na taj se način određuje fokus i zacrtava specifična dodana vrijednost izobrazbe znanstvenih kadrova u okvirima ovoga programa. 

U skladu s navedenim, važno je naglasiti kako je jedan od temeljnih ciljeva humanističkih visokoškolskih i istraživačkih ustanova unapređivanje sustava objavljivanja znanstvenih radova u cilju podizanja vidljivosti i internacionalizacije ovog znanstvenog područja.  Sukladno tome, polaznicima će se pružiti i mogućnost sudjelovanja u projektu “OpenHum” – simultano iniciranu projektu open access izdavaštva kao inovativna i demokratičnoga vida produkcije znanstvenih publikacija u digitalnom okruženju, a kojemu Sveučilište u Rijeci upravo kroz ovaj doktorski program kani osigurati dugoročnu održivost i infrastrukturnu podršku. Polaznicima studija bit će omogućeno neposredno upoznavanje s tehničkim preduvjetima takva vida izdavanja i s tzv. Manuscript Tracking System-om (MTS) kao online servisom namijenjenom praćenju samih znanstvenih radova i komunikaciji sudionika u izdavačkome procesu, čime će im se istovremeno osigurati mogućnost objavljivanja i učinkovita diseminiranja vlastitih znanstvenih istraživanja kao i aktivnog sudjelovanja u internacionalnome znanstvenome dijalogu.

Pokretanje studija orijentirana stvaranju znanstvenoga kadra za područja nakladništva, novinarstva i novomedijskoga izdavaštva odgovara na izazov suvremene realnosti. Svjedočimo društvenome trenutku u kojemu izdavačke, novinske i medijske kuće, kao nove kreativne ekonomije u novome poretku simboličke proizvodnje identiteta, mogu svoju misiju uspješno ostvariti samo ako joj ususret iziđe i sustav znanosti i obrazovanja. 

Detaljan program studija potražite ovdje

Izvor: FFRI
Objavljeno
Objavljeno

Povezano