Prekarna umjetnost i kultura

Projekt Zidne novine Udruženja Kurs i Kontekst kolektiva dotiče se sve naglašenijeg uleta tržišne logike i mehanizama u umjetničko i kulturno polje.

zidne_novine_630

Zidne novine projekt je u nastajanju koji svojom specifičnom formom, koja se lako povećava i širi, želi doprijeti na zidove lokalnih institucija kulture i organizacija u nezavisnom kulturno-umjetničkom sektoru, kao i drugih javnih prostora. Putem ilustracija i kraćih tekstova, Zidne novine obrađuju goruće svakodnevne teme, ali i one iz prošlosti koje treba aktualizirati. Govore o radnom položaju umjetnika i kulturnih radnika te o materijalnim uvjetima u kojima oni žive. 

Prvi temat naziva Prekarni rad: Šta znamo o radnom položaju umetnika? donosi kritička pojašnjenja pojmova kao što su prekarizacija, fleksibilizacija, eksploatacija itd, odnosno onih pojmova s kojima se u polju umjetnosti i kulture sve više susreće, a koji su dominantna karakteristika cjelokupne društvene proizvodnje. 

U drugom tematu Udruživanje i borba: Šta znamo o materijalnom položaju umetnika? može se čitati o materijalnom položaju umjetnika koji su živjeli i radili tijekom tridesetih godina dvadesetog stoljeća: o načinima borbe i udruživanja, njihovim učincima i posljedicama za sljedeće generacije, o suvremenom radnom i materijalnom statusu umjetnika, pitanjima kako dolaze do materijala i sredstava za rad, da li se i na koji način organiziraju te što zahtijevaju.

Projekt Zidne novine nastaje suradnjom Udruženja KURS i Kontekst kolektivaPrva dva broja Zidnih novina realizirana su u okviru kampanje Kultura u protestu koju organizira Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbija (NKSS).

Promocija Zidnih novina bit će održana u srijedu 4. prosinca, u 20 sati, u prostorijama Oktobar u Beogradu, a online primjerak možete pronaći ovdje.

Izvor: Kurs

 

 

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano