Koliko je kritično stanje kritike?

U sklopu Škole za kustose i kritičare suvremene umjetnosti, SCCA Ljubljana i Udruga za kulturu i teoriju Igor Zabel organiziraju niz javnih predavanja.

byron_barrett_630 FOTO: Byron Barrett

Piše: Matija Mrakovčić

U sklopu edukacijskog programa pod nazivom Svijet umjetnosti predavanja su u ovoj godini već održali Boris Buden, Lina Džuverović i Jelena Vesić, a u rujnu u Projektnoj sobi SCCA-Ljubljana Jennifer Allen će govoriti o kritici umjetnosti u digitalnom dobu, a Edit András o putanji kritičkoga pisanja u vremenu postsocijalističkog nacionalizma na primjeru Mađarske.

Serija javnih događanja polazi od tvrdnje da je stanje kritike u današnjem vremenu – kritično. Kritičar umjetnosti nestao je iz (javnih) medija, kritika je izgubila svoj društveni i povijesni položaj, a čitava je situacija uvelike umanjila ulogu kustosa u cijelom procesu reprezentacije umjetnosti. S druge strane, demokratizacija kulturne proizvodnje omogućila je svakome s pristupom internetu da postane kritičar. Cilj je javnih predavanja i radionica ispitati i ocijeniti karakteristike ove krize i saznati što se promijenilo i zašto, koji su zadaci likovnih kritičara danas i koji bi novi pristupi trebali biti istraženi. 

Jennifer Allen kritičarka je umjetnosti iz Berlina i autorica tekstova za artforum.com (New York), frieze (London), i Mousse Magazine (Milano). U svom će performativnom i interaktivnom predavanju, između ostalog, analizirati zašto je izricanje vrijednosnih sudova dobilo zamah u digitalnoj sferi, u formi “lajkova”, a gotovo nestalo iz kritika u tradicionalnim medijima.

Edit András je povjesničarka umjetnosti, kritičarka i predavačica koja živi na relaciji Budimpešta-New York. Govorit će o (pre)lakoj transformaciji ruševina socijalizma u plodno tlo za nacionalizam u Mađarskoj, a koji je napokon “u sebe” preuzeo umjetnost i kulturu. Autoritarni i sistemski procesi doveli su do povećanja broja strogo nadziranih institucija i smanjenja polja suvremene umjetnosti i njene kritike. Predavanje će naglasiti najvažnije postaje na putu ovog kulturnog preuzimanja, ali i osvijetliti kreativne i neortodoksne prakse i žanrove koje provode marginalizirana umjetnička zajednica, aktivisti, ali i kritičari koji nanovo pronalaze svoje mjesto u novom okruženju.

Program ljubljanskog Svijeta umjetnosti pratite ovdje

Objavljeno
Objavljeno

Povezano