Uvod u feminističku politologiju

Knjiga Žene i politika: feministička politička znanost urednice Marjete Šinko suizdavački je projekt Centra za ženske studije i Fakulteta političkih znanosti.

piše:
Vatroslav Miloš
rosa_denkmal_630

Piše: Vatroslav Miloš

Žene i politika zbornik je radova koji obrađuje pojmove, pristupe i povijest feminističke politologije, odnose feminizma i političke zastupljenosti, institucija i javnih politika, a izlazi u okviru biblioteke “Žene i … (feministički udžbenici)” Centra za ženske studije i biblioteke “Politička misao” Fakulteta političkih znanosti. 

“Politika, definirali je kao moć, zajednicu ili institucije, realnost je ženskih i muških života te (…) opravdan fokus feminističkih istraživanja i kritika. Politika usmjerava, ograničava, uokviruje naša orodnjena svakodnevna iskustva”, piše u uvodu knjige Marjeta Šinko i dodaje: “Feministička politologija intimno je svjesna važnosti politike za žene, odnosno orodnjene odnose te duboko predana razotkrivanju njenih manjkavost i dokidanju njenih nepravdi. Upravo stoga tekstovi u ovome izdanju trebali bi biti od važnosti svima, a ne samo (pro)feministima/kinjama. (…) Ovaj zbornik pokušava rasvijetliti ključne teorijske rasprave i istraživačke pothvate kao i popuniti terminološku prazninu uspostavljajući hrvatske prijevodne standarde znanstvenih koncepata na području roda i politike. Zbornik je, nažalost, samo ograničen izbor iz mnoštva kvalitetnih i značajnih tekstova pa stoga ostaje nada kako je ovo samo prvi u nizu takvih prijevoda te da će u čitatelju/ici potaknuti interes za daljnje istraživanje”.

Bibliotekom “Žene i… (feministički udžbenici)” Centar za ženske studije nastoji popuniti praznine u teorijskoj i obrazovnoj feminističkoj literaturi dostupnoj na hrvatskom jeziku. Koncipirani tako da na sveučilišnoj i znanstvenoj razini mogu poslužiti kao uvod u problematiku rodnih aspekata u pojedinim društveno-humanističkim disciplinama, udžbenici doprinose i razvoju ženskih, rodnih i feminističkih studija u nas, ističu iz CŽS-a. Uz nedavno objavljen zbornik Žene i politika, do sada su u istoj biblioteci izašle knjige Žene i filozofija urednice Nadežde Čačinovič i Žene i pravo urednice Ivane Radačić

Marjeta Šinko predavačica je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje predaje kolegije iz javnih politika, političkih sustava i metoda istraživanja medijskih publika. Tijekom akademske godine 2014/2015. sudjelovala je u doktorskom programu Wirthovog instituta pri Sveučilištu u Alberti. Zajedno s Radom Borić i Sandrom Prlendom uredila je knjigu Ostvarivanje politike jednakih mogućnosti za tekstilne radnice/ke, a s Biljanom Kašić knjigu Gyné politiké ili o političkoj građanki. Osvrt na istraživanje Žene u politici. Stalna je suradnica Centra za ženske studije u Zagrebu.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano